Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Als je verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heb je een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Hoe werkt het?

Als je de ontheffing krijgt, kan de gemeente je regels meegeven. Aan deze regels moet je je houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop je geluidsoverlast mag veroorzaken.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij je aanvraag de volgende informatie:

  • wat je gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop je geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Voor geluid tijdens evenementen hoef je geen aparte ontheffing aan te vragen, dit wordt meegenomen in de evenementenvergunning. 

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doe je in ieder geval het volgende:

  • Je informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • Je beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doe je het op die manier.

Digitaal aanvragen

Je kunt het formulier digitaal indienen met je DigiD of eHerkenning.

Aanvraag ontheffing produceren geluid

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het produceren van geluid bedraagt € 48,05.