Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

Hebt u een lichamelijk beperking en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats.

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

Wat moet ik doen?

Vraag de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats bij voorkeur wilt.

 • Vraag de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente.
 • Vermeld hierbij het kenteken van uw auto.
 • Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats wilt.

Wat heb ik nodig?

 • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
 • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.

Aanvullende informatie

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerplaats intrekken?

Inwoners van gemeente Bladel die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerplaats kunnen die om wat voor reden dan ook opzeggen. Dit is de verantwoordelijkheid van de inwoner en dit is opgenomen in de destijds afgegeven brief.

Een aantal voorbeelden waarom een gehandicaptenparkeerplaats opgezegd wordt zijn:

 • Verhuizing
 • Niet meer in het bezit van een auto
 • Niet meer in het bezit van een geldig rijbewijs
 • Overlijden

Het verzoek tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats moet altijd schriftelijk ingediend worden door degene op wiens naam de gehandicaptenparkeerplaats staat. Alleen in het geval van overlijden mag een contactpersoon dit doen. Het schriftelijke verzoek moet ondertekend zijn en voorzien van naam, adresgegevens, kenteken en reden van intrekken.