Hier kun je een afspraak maken voor:

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) afhalen

Lees ook de informatie op deze pagina. Je weet dan welke eisen worden gesteld.

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kun je parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Je moet je wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • Je kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • Je kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

  • Je kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • Je kunt niet zelf auto rijden en hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

Je kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als je blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De kaart staat niet op kenteken.
  • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraag je een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie je lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dat is.

Hoe werkt het?

Als je een lichamelijke beperking hebt waardoor je met de gebruikelijke hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt overbruggen of je bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder, dan kun je in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Je komt niet in aanmerking voor een passagierskaart als je zelfstandig kunt wachten, bijvoorbeeld bij de ingang van het ziekenhuis, tot de bestuurder terug is van het parkeren op een normale parkeerplaats.

Wat moet ik doen?

Wanneer je meer informatie wilt over een gehandicaptenparkeerkaart, dan kun je contact opnemen met het Zorgloket. Je kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) telefonisch bereiken of je kunt je melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Wil je direct een aanvraag doen, dan kun je het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Lever het formulier samen met een recente pasfoto en de legeskosten in bij het Klant Contact Centrum in de hal van het gemeentehuis.

Verlies

Als je de gehandicaptenparkeerkaart kwijt bent moet je, als je een nieuwe komt aanvragen, een verklaring van verlies gehandicaptenparkeerkaart invullen.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag, verzoek om verlenging of vervanging van de kaart betaal je € 58,55. Betaling moet plaatsvinden voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.