Hier kunt u een afspraak maken voor:

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) afhalen

Lees ook de informatie op deze pagina. U weet dan welke eisen worden gesteld.

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De kaart staat niet op kenteken.
  • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dat is.

Hoe werkt het?

Als u een lichamelijke beperking heeft waardoor u met de gebruikelijke hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt overbruggen of u bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder, dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U komt niet in aanmerking voor een passagierskaart als u zelfstandig kunt wachten, bijvoorbeeld bij de ingang van het ziekenhuis, tot de bestuurder terug is van het parkeren op een normale parkeerplaats.

Wat moet ik doen?

Wanneer u meer informatie wilt over een gehandicaptenparkeerkaart, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Wilt u direct een aanvraag doen, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, printen en invullen en ondertekenen. Dan kunt u het formulier samen met een recente pasfoto en de legeskosten inleveren bij het Klant Contact Centrum in de hal van het gemeentehuis.

Verlies

Als u de gehandicaptenparkeerkaart kwijt bent moet u, als u een nieuwe komt aanvragen, een verklaring van verlies gehandicaptenparkeerkaart invullen.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

Kosten

Leges 2022

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag, verzoek om verlenging of vervanging van de kaart betaalt u € 54,30. Betaling moet plaatsvinden voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.