Hier kun je een afspraak maken voor:

Geboorteaangifte

Lees ook de informatie op deze pagina. Je weet dan welke eisen worden gesteld.

Wat is het?

Gefeliciteerd met de geboorte van je kind. Om dit officieel bekend te maken, doe je binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. Je doet dit in de gemeente waar je kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

Hoe werkt het?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar je kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van je kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. Als je wilt, kun je ter plekke een afschrift van de geboorteakte kopen.

Wat moet ik doen?

 • Doe aangifte bij de gemeente waar je kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kun je geen aangifte doen. In dat geval krijg je een extra werkdag de tijd.
 • Doe je later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. Je kunt dan een boete krijgen.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als je die hebt)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als je die hebt)
 • akte van naamskeuze (als je die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring mee van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Als ouders bepaal je welke achternaam je kind krijgt. Je kunt alleen bij je eerste kind de achternaam kiezen. Dit kun je vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als je eerste kind.

Andere nationaliteit

Als je kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kun je misschien niet zelf bepalen welke achternaam je kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan je kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft je kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar je kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar je kind is overleden.

Levenloos geboren kind

 • Als je kind levenloos wordt geboren, kun je bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat je kind is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
 • Als dit je eerste kind is, mag je de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoef je niet dezelfde achternaam te gebruiken.
 • Je kunt je kindje ook laten registreren in de BRP. Zo zie je de naam van je kindje terug in je persoonlijke gegevens als je inlogt op MijnOverheid.nl.