Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Voor deze aanvraag heb je eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Als bedrijf, vereniging of school mag je een paar keer per jaar een festiviteit organiseren, waarbij je veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

 • een muziekoptreden bij een café
 • een straatfeest samen met andere verenigingen
 • een personeelsfeest met een band of dj
 • een schooltoernooi

Als je zo'n festiviteit wilt organiseren, meld je dit bij de gemeente.

Een incidentele festiviteit moet worden aangevraagd als een inrichting niet kan voldoen aan de normale geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit (het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Op grond van artikel 5.38 van de Verordening Fysieke Leefomgeving is het een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden.

Bij een incidentele festiviteit mag het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting niet meer bedragen dan 70 dB(A) gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter (inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten). De eindtijd voor het extra geluid is uiterlijk 1.00 uur.

De normale geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, zijn:

 • tussen 7.00 en 19.00 uur 50 dB(A);
 • tussen 19.00 en 23.00 uur 45 dB(A);
 • tussen 23.00 en 07.00 uur 40 dB(A),

metingen volgens de handleiding meten en rekenen industrielawaai. Het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 1,5 meter hoogte ter plaatse van meetpunten / geluidgevoelige bestemmingen.

Wat moet ik doen?

Je meldt je festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • omschrijving van activiteiten
 • datum en tijdstip
 • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
 • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe je melding uiterlijk 2 weken van tevoren.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of je nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Kosten

Omdat sprake is van een kennisgeving hoeven geen leges betaald te worden.