Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

eHerkenning linkAanvraag exploitatievergunning

Voor deze aanvraag heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Bij een aanvraag om exploitatievergunning voor een commerciële (natte en droge) horecazaak moet ook het aanvraagformulier voor de BIBOB-toets (integriteit) worden ingediend.

Via het tabje Digitaal aanvragen vindt u de benodigde Bibob formulieren als pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Aanvragen

Onderstaande formulieren kunt u mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

Wat heb ik nodig?

De volgende stukken moeten bij een aanvraag om exploitatievergunning worden bijgevoegd:

 • Verklaring van eigenaar/verhuurder dat geen bezwaar bestaat tegen de exploitatie van de inrichting in het pand (indien van toepassing);
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Situatietekening, schaal 1:500 of 1:1000;
 • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing)

Bij droge en natte horecazaken moet ook het volgende worden bijgevoegd:

 • BIBOB-aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen en stukken

Bij paracommerciële inrichtingen moet ook het volgende worden bijgevoegd:

 • Kopie van het bestuursreglement

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning € 210,40.

Voor het ondergeschikt wijzigen van een exploitatievergunning bedraagt het tarief € 105,25.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.