Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

eHerkenning linkAanvraag exploitatievergunning

Voor deze aanvraag heb je eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning(externe link).

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. Je vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • je een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • je je horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van je horecabedrijf verandert
 • je horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • je een terras wilt starten of je terras wilt uitbreiden
 • je met je horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als je geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Bij een aanvraag om exploitatievergunning voor een commerciële (natte en droge) horecazaak moet ook het aanvraagformulier voor de BIBOB-toets (integriteit) worden ingediend.

Via het tabje Digitaal aanvragen vind je de benodigde Bibob formulieren als pdf-files. Je kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@bladel.nl of per post opsturen.

Hoe werkt het?

Je kunt een exploitatievergunning krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van je horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat je maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan je vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van je bedrijf en de mensen die er werken.

Aanvragen

Onderstaande formulieren kun je mailen naar vergunningen@bladel.nl of per post opsturen.

Wat heb ik nodig?

De volgende stukken moeten bij een aanvraag om exploitatievergunning worden bijgevoegd:

 • Verklaring van eigenaar/verhuurder dat geen bezwaar bestaat tegen de exploitatie van de inrichting in het pand (indien van toepassing);
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Situatietekening, schaal 1:500 of 1:1000;
 • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing)

Bij droge en natte horecazaken moet ook het volgende worden bijgevoegd:

 • BIBOB-aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen en stukken

Bij paracommerciële inrichtingen moet ook het volgende worden bijgevoegd:

 • Kopie van het bestuursreglement

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning € 220,10.

Voor het ondergeschikt wijzigen van een exploitatievergunning bedraagt het tarief € 110,10.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoor je van de gemeente of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.