Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via tel: 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Als je een evenement wilt organiseren, heb je een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

De gemeente verleent de vergunning (of aanvaardt de melding) onder specifieke voorwaarden. De informatie en het formulier op deze pagina voor de aanvraag voor een evenementenvergunning of een melding evenement is bestemd voor burgers en bedrijven.

Waar kan ik tijdens een evenement terecht met een klacht over het evenement?

Het kan gebeuren dat je geluidsoverlast ondervindt bij evenementen. Je kunt hierover een klacht/melding indienen via de Provinciale Milieuklachtencentrale(externe link).

Hoe werkt het?

De gemeente kan de vergunning of melding - onder meer - weigeren in het belang van:

  1. De openbare orde.
  2. Het voorkómen of beperken van overlast.
  3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
  4. De zedelijkheid of gezondheid.

Aan een vergunning/melding worden voorschriften verbonden.

Wat moet ik doen?

De gemeente heeft tijd nodig om het evenement af te stemmen met politie, brandweer en eventueel andere organisaties. Het is daarom belangrijk dat de vergunning ruim van tevoren wordt aangevraagd. Voor alle vergunningsplichtige evenementen geldt dat de aanvraag minimaal 8 weken voor de start van het evenement ingediend moet worden. Voor de hele grote evenementen (categorie C op basis van behandelscan) moet de aanvraag minimaal 26 weken voor de start van het evenement ingediend worden. Voor meldingsplichtige evenementen geldt dat de melding minimaal 6 weken voor de start van het evenement ingediend moet worden.

Beslist de gemeente negatief op je aanvraag? Dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat je nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Wat heb ik nodig?

Op het aanvraag- en meldingsformulier staat welke bijlagen bij de aanvraag/melding gevoegd moeten worden.

Kosten

Voor een evenementenvergunning of -melding zijn geen kosten verschuldigd.

Aan bijkomende toestemmingen kunnen wel kosten zijn verbonden. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

  • aanvraag om ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4:45 van de Verordening Fysieke Leefomgeving bedraagt € 48,05;
  • een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke reclame als bedoeld in artikel 4.19 van de Verordening Fysieke Leefomgeving bedraagt € 16,80;
  • aanvraag om ontheffing voor het schenken van alcohol als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bedraagt € 20,75;
  • aanvraag om ontheffing voor het houden van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4.17 van de Verordening Fysieke Leefomgeving bedraagt € 0,00;
  • aanvraag om ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikel 4.19 van de Verordening Fysieke Leefomgeving bedraagt € 16,80.

Hoe lang duurt het?

Voor alle vergunningsplichtige evenementen geldt dat binnen 8 weken een besluit wordt genomen. Voor de hele grote evenementen (categorie C op basis van behandelscan) wordt binnen 26 weken een besluit genomen. Binnen 3 weken na ontvangst van een melding voor een meldingsplichtige evenement wordt deze beoordeeld op ontvankelijkheid (is alles compleet ingediend). Op een ontvankelijke melding wordt binnen 6 weken na ontvangst van de melding gereageerd. Als de burgemeester een meldingsplichtig evenement wil verbieden wordt dat binnen 3 weken na ontvangst van de melding kenbaar gemaakt.