In de gemeente Bladel wordt op verschillende plekken flink gegraven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de realisatie van een nieuwe woonwijk of wanneer u een aanbouw aan het huis wilt maken. Dat is de reden dat de gemeente een onderzoek deed naar Niet Gesprongen Explosieven. Daarom markeert de gemeente verdachte plekken ook in een explosieven-risicokaart. Op deze kaart staan mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Steeds meer gemeenten laten een explosieven-risicokaart maken.
Inwoners, aannemers en andere belanghebbenden kunnen op deze pagina lezen wat ze moeten doen als ze een NGE aantreffen. Onderaan deze pagina vindt u de risicokaart in pdf formaat. Het volledige rapport is op te vragen door een mail te sturen aan info@bladel.nl onder vermelding van ‘Rapport Niet Gesprongen Explosieven’.

Wat kan ik wel doen en wat moet ik zeker niet doen?

Het kaartje geeft locaties aan met mogelijke locaties van NGE. Hierbij hoeft u niet meteen te denken aan grote explosieven. Het gaat met name om (lege) granaten of kleine munitie. De kans op een fikse vliegtuigbom is klein.

Woont u in een gebied dat verdacht is, dan is er niets aan de hand zolang u geen grote grondwerkzaamheden verricht. U kunt gerust tuinieren. Wilt u in zo’n gebied bijvoorbeeld een diepere vijver aanleggen of een aanbouw plaatsen, dan is het verstandig om even contact op te nemen met uw aannemer of uw uitvoerder om hen van de explosieven-risicokaart op de hoogte te stellen. Wij adviseren u ook om de bijgevoegde vragen en antwoorden te lezen.

Wat zie ik op de ‘explosieven-risicokaart gemeente Bladel?

U ziet op de Risicokaart een plattegrond van Bladel met informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in de bodem aanwezig zijn. Op de risicokaart wordt een aantal zones met een verschillend risiconiveau onderscheiden:

• Rode gebieden: mogelijke kans op NGE;
• Witte gebieden: niet verdacht op NGE.

De Risicokaart kunt u hier of vanuit de bijlage bekijken.

Veel gestelde vragen over de explosieven-risicokaart

1. Wat zijn Conventionele Explosieven?

Conventionele explosieven worden in de volksmond ook wel aangeduid als ‘Niet Gesprongen Explosieven’ (NGE). Deze explosieven stammen nog uit de Tweede Wereldoorlog. Te denken valt aan lege hulzen, munitie, granaten en dergelijke. De kans op een grote vliegtuigbom is klein.

2. Waarom is er een explosieven-risicokaart voor de gemeente Bladel gemaakt?

In de gemeente Bladel wordt veel gebouwd en gegraven. De gemeente Bladel wilde graag zicht krijgen op NGE en de gevolgen van de aanwezigheid daarvan. Daarom heeft de gemeente in kaart laten brengen op welke locaties zich mogelijk NGE in de bodem bevinden. De risicokaart is samengesteld op basis van onderzoek door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf.

3. Waarom is deze kaart nu gemaakt?

Iedereen die grond gaat bewerken is verplicht om zijn werknemers een veilige werkplek te geven. Deze verplichting geldt voor de opdrachtgever en de aannemer die dit gaat uitvoeren. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een gemeente heeft de taak om de inwoners en opdrachtnemers te informeren over waar mogelijk NGE liggen. De kaart biedt inzicht waar mogelijk sprake is van een verdacht gebied.

4. Hoe is de explosieven-risicokaart tot stand gekomen?

De gemeente heeft een gecertificeerd en gespecialiseerd onderzoeksbedrijf gevraagd om een (historisch) vooronderzoek uit te voeren. Het doel van dit vooronderzoek is het verzamelen van historisch bronnenmateriaal en het analyseren van deze gegevens. Het eindproduct van dit vooronderzoek is een explosieven-risicokaart, waarop de grenzen van mogelijke gebieden zijn aangegeven. Het verzamelde historische bronnenmateriaal bestaat onder andere uit literatuur, archiefstukken, luchtverkenningsfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, militaire dagrapporten, getuigenverklaringen en rapporten van eerder uitgevoerde explosieven opsporingswerkzaamheden.

5. Wat zie ik op de explosieven-risicokaart?

U ziet op de explosieven-risicokaart een plattegrond van de gemeente Bladel met informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in de bodem aanwezig kunnen zijn. Op de explosieven-risicokaart worden twee zones met een verschillend risiconiveau onderscheiden:

• Rode gebieden: mogelijke kans op NGE;
• Witte gebieden: niet verdacht.

6. Is het mogelijk dat er in de bodem bij of onder mijn huis of bedrijf ook een NGE aanwezig is, ook al is dit geen verdacht gebied?

Als uw grond niet op de kaart is aangegeven als verdacht gebied, is het zeer onwaarschijnlijk dat er NGE liggen.

7. In welke gemeente is er al eerder een explosieven-risicokaart gemaakt?

Er zijn in heel Nederland diverse explosieven-risicokaarten gemaakt. De weergave ervan is niet identiek. De gemeenten Rotterdam, Hoek van Holland, Dordrecht, Nijmegen, Assen en Enschede zijn voorbeelden van gemeenten die ook zo’n kaart hebben laten maken.

8. Wat moet ik doen als ik in een verdacht gebied woon?

Zolang u geen grondwerkzaamheden verricht, hoeft u niets te doen. Explosieven die in de bodem liggen en niet aangeraakt worden, leveren in principe geen gevaar op. U kunt gerust tuinieren. Wilt u bijvoorbeeld een diepere vijver aanleggen of een aanbouw plaatsen, dan is het verstandig om even contact op te nemen met uw aannemer of uw uitvoerder om hen van de explosieven-risicokaart op de hoogte te stellen.

9. Wat wordt verstaan onder grondwerkzaamheden?

We praten over grondwerkzaamheden als u bijvoorbeeld gaat graven in de grond voor de aanleg van een diepere vijver of voor het plaatsen van een aanbouw aan uw woning of bedrijf. Tuinieren wordt niet onder grondwerkzaamheden verstaan.

10. Wat moet ik doen als ik in een verdacht gebied zit en grondwerkzaamheden wil verrichten?

Tot en met 30 centimeter diep kunt u alles doen. Ook graafwerkzaamheden die zich beperken tot het graven in een naoorlogse ophooglaag kunt u gewoon uitvoeren. Als u dieper de grond in wilt en echt grondwerkzaamheden gaat verrichten, is het verstandig om eerst de explosieven-risicokaart te raadplegen. Weet u zeker dat u in een verdacht gebied gaat graven, dan is het verstandig om contact op te nemen met uw uitvoerder of om uw aannemer op de hoogte te stellen.

11. Voor wie zijn de kosten van opsporingsonderzoek?

Particulieren dragen zelf de kosten van een opsporingsonderzoek. Er is wel de mogelijkheid om aanspraak te maken op een suppletieregeling waarmee (in 2022) 68% van de gemaakte kosten kunnen worden teruggevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om aanspraak hierop te maken kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente schiet echter geen bedragen voor en keert alleen geld uit wanneer zij de bijdrage van het ministerie heeft ontvangen.

12. Ga niet zelf op zoek naar NGE!

Niet gesprongen explosieven kunnen erg gevaarlijk zijn en alsnog ontploffen. De kaart met verdachte gebieden is nadrukkelijk niet bedoeld om met bijvoorbeeld een metaaldetector zelf te gaan zoeken naar NGE.

13. Wat moet ik doen als ik toch een NGE aantref?

De gemeente adviseert u:

• Stop het werk, stop graven of roeren in de grond;
• Houd afstand en houd anderen op afstand;
• Bel 112;
• Wacht op nadere instructies van de politie en volg deze op;
• Indien nodig belt de politie de EOD (explosieven opruimingsdienst).

Kaart Niet Gesprongen Explosieven