In Oost-Brabant is de problematiek die samenhangt met drugsgebruik groot. De problemen zijn divers en lopen van drugslaboratoria, hennepteelt, drugshandel en bijbehorende drugscriminaliteit tot allerlei problemen rondom drugsgebruik.

De gemeente Bladel neemt drugsoverlast en drugscriminaliteit serieus. Hennepkwekerijen, vaten drugsafval en een synthetisch drugslaboratorium zijn ook in onze gemeente aangetroffen. Georganiseerde criminaliteit is dus dichtbij. Hier lees je wat de gemeente doet en wat je kunt doen wanneer je drugsoverlast ervaart of drugscriminaliteit signaleert.

Hennepkwekerij

Wat is een hennepkwekerij? 

Dit is een locatie waar hennepplanten gekweekt worden. Hennepkweek voor drugs gebeurt vaak in de illegaliteit, bijvoorbeeld op een zolderkamer.

Hoe herken je een hennepkwekerij?

 • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen op het dak
 • Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Condensvorming op de ramen van een woning
 • Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
 • Bij sneeuwval: een dak zonder sneeuw
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Criminele activiteiten in je buurt (onderbuikgevoel)
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?

Brand- en ontploffingsgevaar

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden wekenlang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken, wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op. De kans op brand en ontploffing is zeer groot!

Gevaar voor de gezondheid

Voor de hennepkweek wordt op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met deze bacterie kan een dodelijke afloop hebben.

Schade aan de woning

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte, ontstaat er schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in waarde. Het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen.

Geweld

Hennepkwekerijen zijn vaak in handen van zware criminelen. Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals (een criminele transactie waarbij een van de partijen beroofd wordt door de andere). Dit zorgt voor onveilige situaties in de buurt.

Drugslab

Wat is een drugslab?

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een chemische verbinding worden gemaakt. Een drugslab is een plaats waar synthetische drugs worden gemaakt. Een drugslab kunt u overal aantreffen. De meest voorkomende plekken zijn:

 • op industrieterreinen
 • in bedrijfsverzamelgebouwen
 • bij boerderijen
 • in afgelegen gebouwen

Hoe herken je een drugslab?

Een XTC-productieplaats is een kleine chemische fabriek. Meestal heeft een productielocatie een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen. Hierdoor valt het in- en uitladen van bijvoorbeeld jerrycans of vaten niet op.

Aanwezigheid van materiaal

In een drugslab worden diverse materialen gebruikt zoals glaswerk, reactiekolven, weegapparaten, mengkuipen, jerrycans en/of vaten met chemicaliën, centrifuges, tabletteermachines, vrieskisten, drukvaten, vacuümpompen en gasflessen.

Geur

De productielocatie heeft een zoete chemische of anijsachtige geur. Meestal kunt u ook oplosmiddelen (onder andere aceton) ruiken. Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht met bijvoorbeeld ‘purschuim’. Ook worden vaak afzuiginstallaties met koolstoffilters gebruikt die de lucht afvoeren via het dak. Zo wordt de geur hoog in de lucht gebracht.

Regelmatig zitten drugslabs in de buurt van ‘stinkende’ buren zoals fabrieken en/of boerderijen (mestlucht).

Zicht

De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkplekken zijn vaak geblindeerd. Een productieruimte is vaak rommelig en onoverzichtelijk; chaotisch soms. De ruimte kan beveiligd zijn met camera’s, alarminstallaties, honden of boobytraps.

Wat zijn de gevaren van een drugslab?

 • Uitbraak van brand omdat bij de productie van verdovende middelen de ingrediënten onvoldoende worden gekoeld of juist verwarmd.
 • Lekkende jerrycans
 • Ontploffingsgevaar: chemicaliën kunnen ontploffen
 • Chemicaliën zijn giftig
 • Vaak is een drugslab amateuristisch

Dumping drugsafval

Wat is dumping?

Bij dumping wordt chemisch afval achtergelaten dat afkomstig is van illegale drugslaboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn.

Hoe herken je een dumping?

Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten en soms ook gasflessen. Af en toe ligt het afval in een uitgebrande auto (dan is het nóg gevaarlijker).

Wat zijn de gevaren van een dumping?

Slecht voor de gezondheid

Drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Bij inademing kunnen mensen problemen krijgen met ademhalen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetroffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen.

Slecht voor het milieu

Chemische stoffen lekken vaak weg door de manier van dumping. Dit is zeer slecht voor het milieu. De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor het grondwater vervuild kan raken.

Wat kunt u doen tegen drugscriminaliteit?

Verschillende overheden werken samen aan een veilige woonomgeving. Daarom treden we hard op tegen drugscriminaliteit. Meldingen van inwoners, hoe klein ook, kunnen voor de gemeente van groot belang zijn. Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900 - 8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af! Productieplaatsen zijn gevaarlijk en achter de teelt van hennep en de productie van synthetische drugs zitten vaak zware criminelen. Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s.

Voorkom drugsdelicten in je (bedrijfs)pand

Verhuur je (een deel van) je (bedrijfs)pand? Ben dan bewust van de risico’s. Teelt de huurder bijvoorbeeld hennep in jouw pand, dan kun je daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Zelfs als je nergens vanaf wist. Een hennepplantage in een (bedrijfs)pand zorgt daarnaast voor aanzienlijke schade die tot in de tienduizenden euro’s kan oplopen. Denk bijvoorbeeld aan doorgebroken (draag)muren, gaten in het dak, waterschade en brandschade. Daarnaast is het mogelijk dat je opdraait voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of water en het opruimen van de kwekerij. Tevens kan de gemeente bij de vondst van een handelshoeveelheid soft- en/of harddrugs overgaan tot de (tijdelijke) sluiting van uw pand op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid).

Waar je op moet letten bij het verhuren van je (bedrijfs)pand:

 • Laat de verhuur van je bedrijfspand bij voorkeur regelen door een erkende makelaar;
 • Zorg voor een ondertekend contract;
 • Het is belangrijk dat je altijd contact kunt opnemen met de huurder (telefoonnummer);
 • Vraag om het originele identiteitsbewijs, géén kopie! Maak zelf een kopie van het originele identiteitsbewijs;
 • Controleer het identiteitsbewijs op echtheid via de Dutch ID app (via App Store of Play Store);
 • Controleer of de foto van het identiteitsbewijs overeenkomt met de huurder;
 • Controleer of degene die gescreend is, dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent;
 • Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract sluiten en vraag daar een kopie van;
 • Controleer of het BSN-nummer en het rekeningnummer op alle documenten hetzelfde zijn;
 • Accepteer nooit contante betalingen en/of stortingen;
 • Neem in het huurcontract op dat je periodiek komt inspecteren en doe regelmatig een controle.

Bestuurlijke aanpak drugs

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage, strafbare voorbereidingshandelingen of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit doet hij op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen.

In het Damoclesbeleid gemeente Bladel 2019 is beschreven hoe de burgemeester van Bladel omgaat met zijn bevoegdheden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Coffeeshops

De gemeente heeft een lokaal coffeeshopbeleid en hanteert het zogenoemde nulbeleid. Dit betekent dat er binnen de gemeente Bladel geen horeca-exploitatievergunningen aan coffeeshop(houder)s worden verleend en dat tegen illegale coffeeshops zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zal worden opgetreden.