De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan de bestuursorganen over te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, personele aangelegenheden en aangelegenheden op het gebied van werk, inkomen en zorg. Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften worden de hoorzittingen gemiddeld één of twee maal per maand op maandag gehouden in het gemeentehuis. 

De commissie bestaat uit:

  • voorzitter: de heer mr. drs. F. Branten
  • lid: mevrouw mr. T. Luijben
  • lid: de heer mr. A. Kuijken
  • plaatsvervangend lid: de heer  mr. W. Waarma
  • plaatsvervangend lid: de heer R. Spapens, LLB 

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via 0497 - 36 16 36.