De gemeente Bladel heeft samen met de andere Kempengemeenten bij CZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor minder geld.

Het is verstandig om het aanbod van de collectieve ziektekostenverzekering te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Sluit de polis wel aan bij uw zorgbehoefte? Een andere ziektekostenverzekering kan soms zelfs goedkoper en/of geschikter zijn dan de collectieve ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maatschappelijke Dienstverlening. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0497 - 74 55 44. Ook kunt u extra informatie vinden op hun website: www.kempengemeenten.nl/collectieve-ziektekostenverzekering.