Op 1 februari 2022 heeft het centraal stembureau om 16.00 uur zitting genomen in een niet-openbare vergadering voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op 31 januari 2022 (dag van de Kandidaatstelling). Het proces-verbaal van deze zitting en de kandidatenlijsten zijn ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

Vervolgens is op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis van Bladel een openbare zitting van het centraal stembureau geweest. Tijdens deze zitting zijn de kandidatenlijsten vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. Je kunt de kandidatenlijsten hier bekijken:

Zitting centraal stembureau voor vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart om 10 uur is de zitting van het centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Via onderstaande Teamslink kun je de zitting live bijwonen. Via Teams kun je eventueel ook bezwaar maken. Heb je problemen met de link? Dan kun je bellen naar 088 - 497 0511.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering(externe link)