Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan Buurtbemiddeling helpen. Het doel van Buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.

Wat is Buurtbemiddeling? 

Buurtbemiddeling is een manier om problemen tussen buren of buurtgenoten bespreekbaar te maken en op die manier te voorkomen dat een conflict blijft voortslepen of uit de hand loopt. Dat kan om allerlei zaken gaan zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel in de tuin, overhangende takken of verkeerd geparkeerde auto’s.
Uitgangspunt voor Buurtbemiddeling is dat de betrokken partijen vrijwillig deelnemen en gemotiveerd zijn om sámen tot een oplossing te komen. Daarbij worden ze geholpen door een onpartijdige derde, die is opgeleid tot bemiddelaar. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Wél (voorheen GOW Welzijnswerk), in samenwerking met Woningstichtingen de Zaligheden, Vestia en Woningbelang en de politie.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Organisaties en professionals zoals bijvoorbeeld politie, woningstichting, scholen en huisartsen kunnen Buurtbemiddeling inschakelen. Degene die problemen heeft met een buurtgenoot kan ook zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling. De bemiddeling is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling via bbm@welzijndekempen.nl.