In beperkte gevallen kan men worden ingeschreven in de basisregistratie personen met een briefadres.

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

1. het ontbreken van een woonadres vanwege: 

a. dak- of thuisloosheid; 

b. korte overbrugging tussen twee woonadressen (dit moet worden aangetoond);

c. het uitoefenen van een ambulant beroep; 

d. kort verblijf in het buitenland; 

2. verblijf in een blijf–van-mijn-lijfhuizen; 

3. verblijf in een instelling;

4. verblijf op een adres waarvan het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is.

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar je gaat wonen.

Wat moet ik doen?

Voor een briefadres moet je altijd persoonlijk aan de balie verschijnen.

 • Je vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom je een briefadres wilt.
 • Als de gemeente akkoord gaat, krijg je alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.
 • Zorg ervoor dat je je briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever