De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. Je kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Alleen de verleende bouwplannen zijn in te zien.

Afspraak maken

Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kun je bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Je kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.