Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Bij een verbouwing wordt er meestal van tevoren gesloopt. Vaak wordt dan een (puin)container neergezet op gemeentelijk terrein. Voordat je een container laat plaatsen, moet je contact opnemen met de gemeente over de mogelijkheden. Hiermee kun je narigheid achteraf voorkomen, want de kosten bij ongevallen of beschadigingen lopen vaak hoog op.

Voorwaarden verbonden aan plaatsing van een container

Algemene regelgeving inzake de opslag (bouw)materialen

De toestemming voor tijdelijke plaatsing van een container op gemeentelijk terrein wordt verleend, mits:

 1. Ter plaatse voldoende ruimte aanwezig is.
 2. Bij plaatsing op de rijbaan een breedte van 3,50 m2 wordt vrijgehouden.
 3. Afsluitpotten, brandkranen en controleputten van de riolering bereikbaar blijven.
 4. Voetgangersverkeer en fietsverkeer niet wordt belemmerd of onnodig gehinderd.
 5. De aanvrager er zorg voor draagt dat geen stoffen of materialen op de weg kunnen geraken.
 6. De container voorzien is van markeringen van retro reflecterend materiaal, conform de eisen zoals hieronder aangegeven.
 7. Er wordt voldaan aan de voorschriften voortvloeiend uit de wegenverkeerswetgeving.
 8. De plaatsingsdatum van de container wordt doorgegeven.
 9. De datum waarop de ondergrond in de oorspronkelijke staat is teruggebracht wordt doorgegeven

Markeringseisen

(Aanvullende) voorschriften met betrekking tot de vereiste markering van containers die op de openbare weg worden geplaatst.

 1. De containers moeten voorzien zijn van minimaal twee markeringsstrepen op ieder zijvlak en kopstuk (zie afbeelding I).
 2. De markeringen moeten aan de uiterste buitenzijden van de container worden aangebracht. De afstand tussen het laagste punt van de markering en de onderkant van de container mag minimaal 0,40 m en maximaal 1,55 m bedragen.
 3. De markering moet bij voorkeur verticaal zijn aangebracht en slechts wanneer dit niet mogelijk is, horizontaal.
 4. De markering moet vast (niet verwijderbaar) op de container zijn aangebracht.
 5. De markering moet minimaal van klasse II retro reflecterend materiaal zijn, in de kleuren rood/wit (klasse II volgens norm 3011/3381).
 6. De markering bestaat uit diagonale rood/witte vlakken met een lengte per vlak van 141 mm (zie afbeelding II). De totale lengte markering bestaat uit vijf vlakken met een totale lengte van 705 mm (zie afbeelding III).

Hoe werkt het?

Als blijkt dat een container op openbaar terrein moet worden geplaatst, moet je een ontheffing aanvragen. Via het digitale formulier hieronder kun je de aanvraag indienen. Op dit formulier geef je de gewenste plaats, de afmetingen van de container en de tijdsduur van plaatsing aan. 

Korte termijn opslag

Dit betreft een periode van maximaal 4 weken.

Lange termijn opslag

Dit betreft een periode langer dan 4 weken. Afhankelijk van de situatie wordt met de aanvrager een maximale termijn afgesproken. In sommige gevallen kan bij een langere termijn opslag betaling van een borgsom worden verlangd. De hoogte van deze som is afhankelijk van de plaatselijke situatie en de soort en afmetingen van de container. Wanneer hiervan sprake is, wordt vooraf overleg gepleegd met de aanvrager.

Aansprakelijkheid

Je bent altijd aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die mogelijkerwijs uit plaatsing voortvloeit. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover derden, die uit het gebruik maken van de aanvraag kan voortvloeien. Als na afloop blijkt dat de ondergrond door toedoen van het plaatsen van de container is beschadigd of vernield, worden de herstelkosten doorberekend aan de aanvrager.

Wat moet ik doen?

De gemeente beoordeelt of ter plaatse tijdelijk een container mag worden geplaatst. Soms wordt geen toestemming verleend. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen ruimte is of omdat de verkeersveiligheid in het geding is. In dat geval neemt de gemeente contact met je op en overlegt over een eventueel alternatief.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een ontheffing voor het plaatsen van een bouwcontainer.