Als u geen of weinig inkomen (en/of vermogen) heeft en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat om kosten waarvan het noodzakelijk is dat u ze maakt en die niet tot het normale levensonderhoud horen. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten als gevolg van uw leefsituatie, ziekte of medische beperkingen. Maar ook andere bijzondere omstandigheden kunnen tot deze noodzakelijke kosten leiden. 

Wilt u meer informatie of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening via 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nl. Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Maatschappelijke Dienstverlening: Bijzondere bijstand.

Maatschappelijke Dienstverlening voert ook het minimabeleid voor de gemeente uit. Dit zijn een aantal regelingen voor mensen met laag inkomen. Ook voor informatie rondom deze regelingen kunt u terecht bij Maatschappelijke Dienstverlening.