Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als je:

 • naar het buitenland verhuist;
 • gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
 • Als je het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kun je een meertalig bewijs aanvragen.

Digitaal aanvragen

Hier kun je je bewijs van Nederlanderschap online aanvragen met DigiD. Je bewijs van Nederlanderschap wordt zo spoedig mogelijk per post thuis bezorgd.

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom je het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • je handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs; 
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

 • je aanvraag met daarop je handtekening
 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs

Kosten

€ 9,30

Hoe lang duurt het?

Je krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als je het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar je huisadres. Dit duurt enkele dagen.