Betalen aanslag

Je kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. Dit kan via de QR code op het aanslagbiljet of door middel van het afgeven van een incasso machtiging.

Wil je zelf de aanslag voldoen dan kan dit door middel van het bedrag over te maken op:

Bank: Bank Nederlandse Gemeenten
IBAN: NL02BNGH 0285 0011 59
BIC-CODE: BNGHNL2G

Betalen kan onder vermelding van het aanslagnummer welke op het aanslagbiljet is weergegeven.