Voor alle sloten langs de openbare wegen, de zogenoemde bermsloten, geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten zijn schouwsloten. Deze zijn belangrijk voor de waterafvoer. Voor het onderhoud van de schouwsloten zijn er andere regels dan voor de overige bermsloten. Na overleg met de landbouworganisatie ZLTO hebben wij over het vegen van bermsloten het volgende besloten.

Schouwsloten

De schouwsloten moeten jaarlijks worden geveegd. Het waterschap controleert dat. In oktober-november worden alle schouwsloten geveegd en wordt het veegsel opgeruimd in opdracht van en voor rekening van, de gemeente.

Overige bermsloten buiten de bebouwde kom

De overige bermsloten (niet-schouwsloten) spelen een minder belangrijke rol bij de waterafvoer en hoeven daarom niet jaarlijks te worden geveegd. Deze sloten buiten de bebouwde kom kunnen op verzoek hoogstens tweejaarlijks worden geveegd. In de oneven jaren betreft het de bermsloten in Bladel, Netersel, Hapert gedeeltelijk en Casteren gedeeltelijk. In de even jaren betreft het de bermsloten in Hoogeloon, Hapert gedeeltelijk en Casteren gedeeltelijk. De begrenzing wordt gevormd door de Westelbeersedijk, de Gagelvelden, de Castersedijk en de Provinciale weg N284. Het werk wordt uitgevoerd door KempenPlus, Raambrug 8 te Bladel. De bermsloten binnen de bebouwde kom worden samen met de schouwsloten geveegd in opdracht van en voor rekening van de gemeente.

Hoe werkt het?

Overige sloten grenzend aan gemeentelijke percelen met bossen en houtwallen buiten de bebouwde kom

De overige sloten die grenzen aan gemeentelijke percelen met daarop houtopstanden kunnen op verzoek ook hoogstens tweejaarlijks worden geveegd. Hiervoor geldt dezelfde regeling als hiervoor beschreven in 'Overige bermsloten buiten de bebouwde kom'. In de meeste gevallen wordt het veegsel van deze sloten echter in de rand van de op het gemeentelijk perceel staande houtopstand gedeponeerd. In dat geval draagt de gemeente zorg voor de ontvangst van het veegsel op de betreffende houtwalrand en betaalt de aangelande de totale veegkosten. De aangelande moet ook in dit geval zelf opdracht geven aan KempenPlus.

Vegen en de betaling

De niet-schouwsloten in het gebied dat dit jaar aan de beurt is, worden geveegd in oktober-november. Een aangelande die wil dat een bepaalde sloot wordt geveegd, moet daarvoor zelf opdracht geven aan KempenPlus, telefoonnummer 0497 - 33 12 00, vóór 15 oktober. Wanneer de aangelande zelf het veegsel ontvangt, hoeven er geen veegkosten betaald te worden. Wanneer hij het veegsel laat afvoeren door KempenPlus, betaalt de aangelande 50% van de totale veegkosten. De aangelande krijgt de rekening van KempenPlus en na betaling start KempenPlus met de werkzaamheden. Bij KempenPlus ligt ook een kaart waarop u kunt zien waar de schouwsloten en niet-schouwsloten liggen. Verder merken wij nog op dat de aangelanden, grenzend aan sloten buiten de bebouwde kom verantwoordelijk zijn voor de duikers, het slootprofiel en het mechanisch verwijderen van houtopslag, distels en andere schadelijke kruiden. Bermsloten achter houtwallen worden in overleg met de aangelande vanuit het land geveegd.

  • Contactpersonen

    KempenPlus
    Adres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel
    Telefoon: 0497 - 33 12 00