Hoe beperk ik de kans op een natuurbrand?

Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand.

Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van natuurbrand.

Vermoedt u brandstichting?

Maak foto’s of een filmpje van de situatie. Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat u dit door kunt geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

Hoe bepaal ik mijn locatie? 

De 112-meldkamer maakt gebruik van sms-verificatie. Houdt uw mobiele telefoon dus bij de hand. Oriënteer u in andere gevallen met behulp van de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten of ANWB-paddenstoelen.

Geef hulpdiensten de ruimte!

Parkeer nooit op bospaden en zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Meer informatie is te vinden op www.brandweer.nl/natuurbrand(externe link)

Op deze afbeelding wordt verbeeld hoe u een natuurbrand beperkt. Deze afbeelding is illustratief; alle informatie is te lezen in de tekst.