De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis kunnen je uitleggen of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding houdt in dat je de gemeentelijke belastingen in zijn geheel of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

Je kunt het beste in het begin van het belastingjaar kwijtschelding aanvragen. Heb je de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kun je nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Geen kwijtschelding

Krijg je geen kwijtschelding? En ben je van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gegevens die je hebt aangeleverd? Dan kun je binnen 10 dagen beroep indienen. Je kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijg je uitstel van betaling.

Automatische kwijtschelding

Je kunt de gemeente Bladel toestemming geven om je gegevens geautomatiseerd te laten toetsen. Het grote voordeel hiervan is dat je na je eerste verzoek geen aanvraagformulier meer in hoeft te dienen, mits je verzoek is toegekend.

Wat heb ik nodig?

Bij een uitgebreide aanvraag voor kwijtschelding

  1. Aanvraagformulier
  2. Laatste 3 bankafschriften van de betaalrekening(en)
  3. Laatste afschrift van de spaar(loon)rekening
  4. Salaris- en of uitkeringsspecificatie (niet ouder dan drie maanden) en overige inkomstenbronnen
  5. Betalingsbewijs zorgverzekeringspremie
  6. Beschikking zorgtoeslag
  7. Huurspecificatie
  8. Kentekenbewijs (deel 1 en 2)
  9. Beschikking van de huurtoeslag
  10. Voorlopige teruggave belastingdienst

Aanvullende informatie

Waterschap de Dommel

Door Waterschap De Dommel wordt verontreinigingsheffing en/of ingezetenenomslag geheven. Ook voor deze heffingen is kwijtschelding mogelijk als je een laag inkomen hebt. Deze zaken staan in de brochure 'Kwijtschelding' van Waterschap De Dommel.

Je kunt de brochure of het formulier 'verzoek om kwijtschelding' aanvragen bij Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel. Het telefoonnummer van het Waterschap is 0800 - 33 36 663. Website: www.dommel.nl(externe link).