De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis kunnen u uitleggen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen in zijn geheel of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste in het begin van het belastingjaar kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Geen kwijtschelding

Krijgt u geen kwijtschelding? En bent u van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gegevens die u heeft aangeleverd? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

Automatische kwijtschelding

U kunt de gemeente Bladel toestemming geven om uw gegevens geautomatiseerd te laten toetsen. Het grote voordeel hiervan is dat u na uw eerste verzoek geen aanvraagformulier meer in hoeft te dienen, mits uw verzoek is toegekend.

Wat heb ik nodig?

Bij een uitgebreide aanvraag voor kwijtschelding

  1. Aanvraagformulier
  2. Laatste 3 bankafschriften van de betaalrekening(en)
  3. Laatste afschrift van de spaar(loon)rekening
  4. Salaris- en of uitkeringsspecificatie (niet ouder dan drie maanden) en overige inkomstenbronnen
  5. Betalingsbewijs zorgverzekeringspremie
  6. Beschikking zorgtoeslag
  7. Huurspecificatie
  8. Kentekenbewijs (deel 1 en 2)
  9. Beschikking van de huurtoeslag
  10. Voorlopige teruggave belastingdienst

Aanvullende informatie

Waterschap de Dommel

Door Waterschap De Dommel wordt verontreinigingsheffing en/of ingezetenenomslag geheven. Ook voor deze heffingen is kwijtschelding mogelijk als u een laag inkomen hebt. Deze zaken staan in de brochure 'Kwijtschelding' van Waterschap De Dommel.

U kunt de brochure of het formulier 'verzoek om kwijtschelding' aanvragen bij Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel. Het telefoonnummer van het Waterschap is 0800 - 33 36 663. Website: www.dommel.nl(externe link).