Als ondernemer/onderneming moet je zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Hoe werkt het?

  • Je moet je houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat je inlevert.

Wat moet ik doen?

Als ondernemer kun je kiezen:

  • Je sluit een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. Je bent hier vrij in, zolang je voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vind je in de VIHB-lijst(externe link) van de Stichting NIWO. Als je een contract afsluit dan moet je het volgende aangeven:
    • het soort afval
    • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
    • hoe vaak het afval ingezameld moet worden