U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. U kunt ook nog automatische incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslagbedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar. Als u heeft gekozen voor automatische incasso en het totaal van het aanslagbedrag minder dan € 50,00 is, wordt het bedrag in één termijn van uw betaalrekening afgeschreven.

De aanslagen leges en toeristenbelasting kunt u niet betalen via automatische incasso.

Wat moet ik doen?

Machtiging

Als u toestemming geeft voor een automatische incasso, worden de volgende belastingen automatisch van uw rekening afgeschreven:

  • Met dagtekening 25 februari 2022 ontvangt u de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet. U kunt de aanslag voortaan in tien termijnen via automatische incasso laten afschrijven.
  • De Diftar 2021 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2022.

Geen machtiging?

Als u de gemeente geen machtiging geeft, dient u de aanslag te hebben voldaan op de vervaldatum die op de aanslag staat vermeld.

Machtigen, rekeningnummer wijzigen, stopzetten

Als u de gemeente wilt machtigen, uw rekeningnummer wilt wijzigen of de machtiging wilt stopzetten, kunt u onderstaand formulier invullen.

Contactpersonen

Voor inlichtingen over de automatische incasso kunt u contact opnemen met de medewerkers invordering van het team Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0497 - 361 636. Mailen kan ook naar invordering@bladel.nl.

Regelgeving

De gemeente heeft een reglement opgesteld voor de automatische incasso.