Je kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van je belastingaanslag. Als je gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van je aanslag. Je kunt ook nog automatische incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslagbedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar. Als je hebt gekozen voor automatische incasso en het totaal van het aanslagbedrag minder dan € 50,00 is, wordt het bedrag in één termijn van je betaalrekening afgeschreven.

De aanslagen leges en toeristenbelasting kun je niet betalen via automatische incasso.

Wat moet ik doen?

Machtiging

Als je toestemming geeft voor een automatische incasso, worden de volgende belastingen automatisch van je rekening afgeschreven:

  • Met dagtekening 24 februari 2024 ontvang je de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet. Je kunt de aanslag voortaan in tien termijnen via automatische incasso laten afschrijven.
  • De Diftar 2023 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2024.

Geen machtiging?

Als je de gemeente geen machtiging geeft, dien je de aanslag te hebben voldaan op de vervaldatum die op de aanslag staat vermeld.

Machtigen, rekeningnummer wijzigen, stopzetten

Als je de gemeente wilt machtigen, je rekeningnummer wilt wijzigen of de machtiging wilt stopzetten, kun je onderstaand formulier invullen.

Machtiging downloaden

Contactpersonen

Voor inlichtingen over de automatische incasso kun je contact opnemen met de medewerkers invordering van het team Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0497 - 361 636. Mailen kan ook naar invordering@bladel.nl.

Regelgeving

De gemeente heeft een reglement opgesteld voor de automatische incasso.