Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat je in leven bent. Je vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als je in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraag je geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

Hoe werkt het?

Je hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als je buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Digitaal aanvragen

Hier kun je je attestatie de vita online met digid aanvragen. Je uittreksel wordt zo spoedig mogelijk per post thuis bezorgd.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als je de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neem je ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Kosten

Internationaal Attestatie de Vita: € 16,60 (voor pensioen gratis).

Hoe lang duurt het?

Je krijgt het document meteen mee.

Links/Documenten

Bewijs van in leven zijn