Bestuursorganen

Een gemeente heeft drie zogenoemde bestuursorganen:

  • de burgemeester
  • het college van burgemeester en wethouders
  • de gemeenteraad.

De burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad. In het college van B&W heeft hij wél stemrecht, in de gemeenteraad niet.

College van burgemeester en wethouders (B&W)

Direct na de verkiezingen kiest de gemeenteraad de wethouders. Ze kunnen ook van buitenaf worden aangetrokken. Als wethouders uit de raad gekozen worden, mogen zij geen raadslid blijven. De burgemeester en de wethouders vormen het college van B&W. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en is belast met o.a. de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad.

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden. Het college van B&W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente.

Afspraken met leden van het college van burgemeester en wethouders

Als je de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken, kun je een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, tel. 088 - 497 0555 of mail naar bestuurssecretariaat@bladel.nl.

Oudere verslagen en besluiten van het college van burgemeester en wethouders kun je terug lezen in het Webarchief Bladel.(externe link)