Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Als je tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, heb je een ontheffing nodig van de gemeente.

De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag je geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij je aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden je alcohol wilt schenken

Digitaal aanvragen

Je kunt het formulier digitaal indienen met je DigiD of eHerkenning. Je vraagt de ontheffing samen met de toestemming voor het evenement aan.

Evenement organiseren

Wat heb ik nodig?

  • Je geldige identiteitsbewijs

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bedraagt € 20,75.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! Je moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.