Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Die afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u nooit afval aanbiedt.

Met dagtekening 26 februari 2021 ontvangt u de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet. De diftar 2020 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2021.

Automatisch incasso

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 10 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. Heeft u automatische incasso en het totaal van het aanslagbedrag is minder dan € 50,00 dan wordt het bedrag in één termijn van uw betaalrekening afgeschreven. Voor meer informatie kijk bij: Automatische incasso, machtiging.

Verhuizing

Geef een verhuizing ook tijdig door aan het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, tel. 0497 - 36 16 36. Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, wordt de aanslag automatisch gecorrigeerd. Komt u in de gemeente wonen, dan ontvangt u een aanslag over de volle maanden die nog resteren.

Laat bij verhuizing de afvalcontainers of -emmers, de milieubox en de papiercontainer leeg, schoon en zo mogelijk in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het pand. Ook uw milieupas moet u in de woning achterlaten of overhandigen aan de nieuwe bewoners.

Kosten

Tarieven Afvalstoffenheffing 2021

De netto kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval moeten voor 100% gedekt worden door de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht. Het vastrecht wordt bij iedere huisaansluiting in rekening gebracht, ongeacht of u veel of weinig afval aanbiedt. In het vastrecht zijn onder andere de kosten opgenomen voor de inzameling van papier, glas, luiers, klein chemisch afval, plastic verpakkingsafval en de exploitatiekosten voor de milieustraat. De hoogte van het variabel recht is afhankelijk van het volume van uw containers en het aantal keren dat u de containers aan de weg zet of het aantal keren dat u gebruik heeft gemaakt van de ondergrondse container. Daarbij maakt het niet uit of de container wel of niet vol is.

Het tarief van het vastrecht bedraagt € 11,11 per maand (€ 133,32 per jaar).

Volume Restafval Gft

25 liter emmer € 2,65 € 0,48

80 liter container € 5,16 € 0,60

140 liter container € 7,87 € 0,79

240 liter container € 12,39 € 1,05

30 liter tariefzak (Netersel) € 1,93

storten afval ondergrondse container (60 liter) per keer € 3,86

storten afval ondergrondse container (30 liter) per keer € 1,93

Aanvullende informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn.Overheid.nl

In 2021 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Logt u in als bedrijf, dan kan dat middels e-Herkenning. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw e-mailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is, ontvangt u een e-mail. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op mijn.overheid.nl. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

Bezwaren

Wanneer u het niet eens bent met een nota dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de nota een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.