Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022 vindt de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Bladel plaats. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.

De stembureauvergoeding bedraagt €100 per dagdeel. Daarnaast wordt er voor een lunch, tussendoortjes, thee en koffie gezorgd. 

Wat moet ik doen?

U meldt zich als (nieuw) stembureaulid aan via https://bladel.mijnverkiezing.nl/registreer. Tijdens het aanmelden kunt een voorkeur doorgeven voor welk dagdeel en functie als stemburealid u beschikbaar bent. 

Hoe werkt het?

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. Medewerkers van een stembureau krijgen vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente.

Stembureaulid bij ingang 

 • U beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten.
 • U wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

Stembureaulid aan tafel (toelating)

 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument.
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid.
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen.
 • U deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

Stembureaulid bij stembus 

 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.
 • U zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart.
 • U geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

Teller 

 • U helpt mee met het tellen van de stemmen.

Wat zijn de voorwaarden om stembureaulid te worden?

 • U bent minimaal 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen.
 • U volgt eerst een training waarin u leert over uw werk als stembureaulid.
 • Het college van burgemeesters en wethouders bepalen wie de stembureauleden worden. Zie ook Kieswet art. E 4.

U kunt geen stembureaulid worden:

 • Als u al lid bent van het hoofd- of centraal stembureau.
 • Als u eerder de wet heeft overtreden of door de rechter uit het kiesrecht bent ontzet.
 • Als u verkiezingskandidaat bent. (zie ook Kieswet art. J 14.)

Als stembureaulid mag u niet uw politieke voorkeur uiten. Dit kan namelijk de verkiezingen beïnvloeden.

Tijden en bezetting stembureau

 • Op ieder stembureau zijn tussen 07.30 en 21.00 uur steeds 4 mensen aanwezig.
 • Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaan we in ploegendienst werken. Er zijn dan twee diensten met elk één team. Het eerste team werkt tussen 07.30 - 14.00 uur. Het tweede team van 14.00 - 21.00 uur.
 • Ieder team van 4 bestaat uit 1 voorzitter en 3 leden van het stembureau.
 • Na de sluiting van het stemlokaal om 21.00 uur worden door alle 8 mensen de stemmen geteld.

Aanvullende informatie

Op de stembureaus wordt gewerkt volgens de coronamaatregelen. Hiermee wordt de gezondheid van de kiezers en de stembureauleden beschermd:

 • De stembureaus zijn ruim genoeg zodat 1,5 meter afstand mogelijk is.
 • Op stembureaus staan kuchschermen tussen u en de kiezers.
 • Er zijn beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
 • Eén stembureaulid zorgt voor voldoende afstand tussen kiezers en dat er niet te veel kiezers tegelijk in het stembureau zijn.