Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Commissievergaderingen

Er zijn openbare commissievergaderingen op 2 en 3 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

Verkiezingen

Op 18 maart a.s. zijn er Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen.

 • Meld je aan voor de Brabantse Dorpen Derby! Inschrijven kan nog tot en met 10 maart (02-03-2015)

  De Brabantse Dorpen Derby is een leefbaarheidswedstrijd voor de inwoners van Brabant. Het gaat om het bedenken en uitvoeren van projecten die een dorp leuker, beter of leefbaarder maken. Deze vierde editie van de Brabantse Dorpen Derby heeft als thema cultuur. Iedereen kan een plan indienen.

  Lees meer
 • Gemeente Bladel start met buurtbemiddeling: voor een nog fijnere leefomgeving (24-02-2015)

  Vanaf maart 2015 start de gemeente Bladel met buurtbemiddeling.
  Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan buurtbemiddeling helpen. Het doel van buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.

  Lees meer
 • Voorstelrondje Steunpunt de Kloostertuin (25-02-2015)

  De komende weken stellen organisaties en personen zich voor die direct betrokken zijn bij de nieuwe taken van de gemeente. Deze nieuwe taken hebben betrekking op jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Participatiewet). Op deze manier leert u de instantie of persoon kennen, en weet u waarvoor u waar en bij wie terecht kunt. 

  Lees meer
 • Expositie Renée Holtzer in gemeentehuis Bladel (25-02-2015)

  Tot en met 13 mei 2015 is in het gemeentehuis in Bladel werk te zien van de kunstenares Renée Holtzer uit Bladel. 

  Lees meer
 • Aanrijding wild dier (25-02-2015)

  Het gebeurt in de provincie Noord-Brabant bijna 1000 keer per jaar: een aanrijding met een in het wild levend dier. In bijna 600 gevallen is hierbij een ree betrokken, vaak ook een das of een vos en soms een wild zwijn.

  Lees meer
 • Voorstelrondje Buurthulp Netersel (18-02-2015)

  De komende weken stellen organisaties en personen zich voor die direct betrokken zijn bij de nieuwe taken van de gemeente. Deze nieuwe taken hebben betrekking op jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Participatiewet). Op deze manier leert u de instantie of persoon kennen, en weet u waarvoor u waar en bij wie terecht kunt.

  Lees meer
 • Subsidie duurzame energie voor particulieren; door groot succes subsidiepot nagenoeg leeg (18-02-2015)

  De gemeente heeft zoveel aanvragen gekregen voor subsidie voor duurzame energie voor particulieren, dat het totale bedrag dat daarvoor beschikbaar is, inmiddels is toegezegd. Sinds 1 januari 2014 is subsidie toegekend voor 279 voorzieningen in 247 woningen. 

  Lees meer
 • Vaststelling kadernota minimabeleid 2015 (18-02-2015)

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2014 de Kadernota minimabeleid 2015 heeft vastgesteld. Hiermee zijn beleidsregels vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 35 en 36 van de Participatiewet. Ten opzichte van het eerder vastgestelde minimabeleid zijn er een aantal wijzigingen. Met de inwerkingtreding van het nieuwe minimabeleid vervallen de eerder vastgestelde minimaregelingen.

  Lees meer
 • Unieke kans voor zelfbouwers, 38 bouwkavels plan Kerkeneind Casteren per inschrijving te koop (11-02-2015)

  Altijd al zelf willen bouwen, dan heeft u nu de kans in Casteren. De gemeente heeft 38 bouwkavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen, tweekappers of een rijwoning. Zowel de individuele particulier als projectontwikkelaars kunnen kavels kopen.

  Lees meer
 • Voorstelrondje coördinator van Werkplein De Kempen (11-02-2015)

  De komende weken stellen organisaties en personen zich voor die direct betrokken zijn bij de nieuwe taken van de gemeente. Deze nieuwe taken hebben betrekking op jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Participatiewet). Op deze manier leert u de instantie of persoon kennen, en weet u waarvoor u waar en bij wie terecht kunt. 

  Lees meer
 • Honden, lusten en lasten (11-02-2015)

  De gemeente Bladel hanteert al jaren een duidelijk hondenbeleid. Dit komt in het kort neer op het plaatsen van hondenpoepbakken én toezicht en handhaving op de APV-artikelen over honden. Denk hierbij aan het aanlijnen, de toonplicht van ruimmateriaal en het onmiddellijk opruimen van hondenontlasting. Informatie hierover kunt u lezen in de folder “Honden, lusten en lasten”.

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel