Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Nieuwe taken gemeente

Voor informatie over Jeugdhulp, Wmo en Werk en inkomen: www.bladel.nl/nieuwe-taken-gemeente.

Vergadering gemeenteraad

Er is een openbare vergadering van de gemeenteraad op donderdag 18 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Wij zijn op woensdag 24 en 31 december, vanaf 12.00 uur gesloten. Ook tijdens de kerstdagen 25 en 26 december 2014 en op Nieuwjaarsdag 1 en vrijdag 2 januari zijn wij gesloten.
Op maandag 5 januari 2015 is het gemeentehuis later open dan gebruikelijk. U kunt deze dag van 10.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis terecht.
Denkt u hierbij aan het maken van een afspraak via www.bladel.nl.

Bladbakken worden deze week weer verwijderd

Veel bomen hebben hun bladeren inmiddels verloren. Daarom worden de gemeentelijke bladbakken vanaf maandag 15 december 2014 weer verwijderd.

 • Oproep tijdelijke functie tot 31 december 2015 (18-12-2014)

  Bladel is een aantrekkelijke, complete gemeente, bestaande uit vijf dorpen met samen bijna 20.000 inwoners. De gemeente ligt erg mooi tussen de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weids agrarisch landschap van de Brabantse Kempen. Bladel heeft veel voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en een modern bedrijventerrein. Kortom het is hier goed wonen, werken en recreëren.

  Lees meer
 • Stichtingsbestuur Centrummanagement zoekt een Centrummanager (16-12-2014)

  Bladel wil hét funshopcentrum van de Brabantse Kempen zijn en blijven. Daarom werken gemeente, ondernemers in het centrum (detaillisten, horeca en dienstverlening), vastgoedeigenaren en VVV samen. Om deze samenwerking verder uit te bouwen is het Stichtingsbestuur Centrummanagement Bladel op zoek naar een Centrummanager. Het betreft een functie voor circa 12 uur per week.

  Lees meer
 • Provincie keert subsidie uit van € 169.199,00; project Alexanderhof Hapert nu ook financieel afgerond (17-12-2014)

  Met de toekenning van een provinciale subsidie op grond van de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing is het project Alexanderhof Hapert nu definitief afgerond. Aan de Alexanderhof zijn 23 nieuwe levensloopbestendige woningen met zorgverlening gerealiseerd en is de woonomgeving aangepast. 

  Lees meer
 • Digitale informatieborden (17-12-2014)

  Langs de invalswegen van Bladel en Hapert en langs de Westelbeersedijk (ter hoogte van Casteren) staan sinds begin van deze maand digitale informatieborden. Op deze borden staan mededelingen en informatie over activiteiten in de gemeente Bladel.

  Lees meer
 • Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant start met stagebeurs (17-12-2014)

  De 14 regiogemeenten in Zuidoost-Brabant introduceren als eerste gemeenten in Nederland de stagebeurs. Dit is een subsidie van maximaal 50% op de stagevergoeding voor bedrijven die een stage aanbieden voor MBO-leerlingen die een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) volgen. De stagebeurs is een tijdelijke subsidieregeling tot 15 juli 2015 en is medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  Lees meer
 • Nieuwe taken gemeente 2015 (17-12-2014)

  Vraag en antwoord Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

  Lees meer
 • Nieuwe locatie Totaalfestival Bladel (10-12-2014)

  De stichting Brood en Spelen, organisator van het Totaalfestival, is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie om het festival te laten plaatsvinden vanaf 2015. Hier zijn diverse redenen voor, maar de kern van het verhaal is de toegenomen drukte op het Totaalfestival. “Het is fijn dat mensen ons festival zo waarderen, maar het bracht verschillende negatieve effecten met zich mee op het gebied van veiligheid / beheersbaarheid, druk op de vrijwilligers en de beleving van het festival”, zegt  Maud Jansen, voorzitter van de stichting. 

  Lees meer
 • Nieuwe taken gemeente 2015; vraag en antwoord Jeugdhulp (10-12-2014)

  De gemeente Bladel pakt de veranderingen samen op met drie andere gemeenten, namelijk Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. Dit doen we onder de naam CJG+. Het CJG+ bestaat uit vier lokale ondersteuningsteams (LOT’s) en één Kempenteam voor jeugdhulp. In elke Kempengemeente is één lokaal ondersteuningsteam werkzaam, dat functioneert als direct aanspreekpunt voor vragen over opgroeien en opvoeden.

  Lees meer
 • Vijf jeugdhulpteams staan al klaar in de Kempen voor 2015 (10-12-2014)

  Als resultaat van een aanbesteding heeft Combinatie Jeugdzorg de opdracht aanvaard om voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, vijf jeugdhulpteams samen te stellen. Zij doen dit door inhoudelijk de juiste mensen te selecteren.

  Lees meer
 • Inzameling kerstbomen (10-12-2014)

  Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen in Hapert, Hoogeloon en Netersel weer centraal ingezameld, afgevoerd, versnipperd en gecomposteerd. De inwoners van deze dorpen kunnen hun kerstboom gratis inleveren op woensdag 7 januari 2015 vanaf 12.00 uur en op donderdag 8 januari 2015 tot 14.00 uur.

  Lees meer
 • Dienstverlening Taxbus met Kerstmis en rond de jaarwisseling 2014 (04-12-2014)

  Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers wordt geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden.

  Lees meer
 • Waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (04-12-2014)

  In uw gemeente zorgt Waterschap De Dommel voor schoon, voldoende en veilig water. Uw waterschap heeft een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van een gemeentebestuur. 

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden Milieustraat Bladel in december (03-12-2014)

  In tegenstelling tot een eerder bericht is de milieustraat Bladel op woensdag 24 en 31 december de hele dag gesloten

  Lees meer
 • Afvalinzameling 2015, restafval eens in de vier weken opgehaald (26-11-2014)

  De Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) streven allemaal naar minder restafval. Om dat te bereiken worden diverse afvalstromen al gescheiden ingezameld. Denk aan papier, glas, plastic verpakkingen, textiel en incontinentiemateriaal. Daarnaast kunnen bij de milieustraat nog een aantal andere afvalstromen gratis worden ingeleverd, zoals elektr(on)ische apparaten, asbest, autobanden (met velg), klein chemisch afval, frituurvet, harde kunststoffen en oude metalen.

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel