Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Commissievergaderingen

Er zijn openbare commissievergaderingen op 31 augustus, 1 en 7 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis (27-08-2015)

  In verband met een personeelsreis is het gemeentehuis op vrijdag 4 september gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden is het gemeentehuis geopend van 9.00 tot 10.00 uur.

  Lees meer
 • U komt toch ook? Feestavond voor vrijwilligers op 6 november (02-09-2015)

  Als gemeente hebben wij veel waardering voor alle inspanningen die vrijwilligers verrichten. Zij verzetten veel en goed werk, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze levendige gemeenschap. Daarom zetten we hen op 6 november in het zonnetje. De feestavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Den Tref in Hapert. Ook reiken we op die avond drie vrijwilligersawards (waarderingsprijzen) uit. Daarvoor kunt u vrijwilligers nomineren.

  Lees meer
 • Activiteiten in de Week van Dementie (02-09-2015)

  In de Week van Dementie, van 21 tot en met 26 september, organiseert het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel een aantal activiteiten. Onder andere bijeenkomsten voor lotgenoten. Het volledige weekprogramma kunt u onder dit artikel downloaden of kunt u opvragen bij het KCC in het gemeentehuis, tel. 0497-361636.

  Lees meer
 • Inzameling grof huishoudelijk afval; na aanmelding en tegen betaling van kosten (02-09-2015)

  Op vrijdag 11 september 2015 wordt op afroep en tegen betaling van de kosten, weer grof huishoudelijk afval aan huis opgehaald. Het gaat daarbij om huishoudelijk afval dat niet in de grijze container kan worden aangeboden, omdat het daar te groot voor is. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld bankstellen en vloerbedekking. Er worden geen vuilniszakken, dozen, puin e.d. meegenomen.
  Bedrijven kunnen van deze dienstverlening geen gebruik maken!

  Lees meer
 • Vrijetijdsveld aan Willibrordusstraat in Casteren (02-09-2015)

  Op de voormalige locatie van de Sint Jansschool aan de Willibrordusstraat in Casteren worden in de toekomst woningen gebouwd. Omdat het nog wel enige tijd duurt voor dit wordt uitgevoerd, kan het terrein voorlopig door jongeren worden gebruikt als vrijetijdsveld.

  Lees meer
 • SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant; hét regionale meldpunt bij een acute crisis (01-09-2015)

  Op 1 september start SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant; hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crisissituatie en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin. Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088 - 0666 999.

  Lees meer
 • Gemeentelijke onderscheiding gemeente Bladel voor mevrouw L.A.M. van Rijthoven-Craninckx (26-08-2015)

  De gemeente Bladel heeft een Bewijs van Verdienste toegekend aan mevrouw L.A.M. van Rijthoven-Craninckx uit Casteren. Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar verdiensten voor het Kindervakantiewerk, de Oranjevereniging, Carnavalsvereniging en de Korfbalvereniging. Op 25 augustus heeft wethouder Wim van der Linden haar de sierspeld overhandigd die bij de onderscheiding hoort.

  Lees meer
 • Burgerjaarverslag 2014 gemeente Bladel (26-08-2015)

  Via het burgerjaarverslag, dat ieder jaar tegelijk met het (financieel) jaarverslag werd uitgebracht, informeerde ik u jaarlijks over onder andere de kwaliteit van onze dienstverlening, participatie-trajecten, bezwaarschriftenprocedures en klachtafhandeling. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel het verplichte burgerjaarverslag te schrappen. Behandeling in de Eerste Kamer moet echter nog plaatsvinden.

  Lees meer
 • Wat vindt u belangrijk op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg? Wethouder Joan Veldhuizen wil er met u over praten (26-08-2015)

  Er is in 2015 veel veranderd op het gebied van onder andere zorg en maatschappelijke ondersteuning. Taken zijn overgedragen aan de gemeente en er is minder geld beschikbaar voor de uitvoering. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor goede ondersteuning van inwoners die het niet alleen redden en betrekt hierbij kennis, kunde en ervaring van uitvoerende organisaties en inwoners.

  Lees meer
 • Schoolkostenregeling en Participatieregeling 2015-2016 (26-08-2015)

  Het nieuwe schooljaar gaat weer van start  en ook het seizoen voor sport- en andere activiteiten gaat beginnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar misschien komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  Lees meer
 • Doe mee aan de Nationale FietsTelweek, en maak kans op 1 van de 20 fietsen (24-08-2015)

  Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. En ook Brabant telt mee. Een week lang worden alle fietsbewegingen met behulp van GPS in kaart gebracht. Want hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. We hopen van harte dat je meedoet. Het enige wat je nodig hebt is je fiets en de App de Fiets! app. Onder alle deelnemers worden 20 gloednieuwe Batavus fietsen verloot.

  Lees meer
 • Ruimtelijke visie voor het centrum van Bladel (19-08-2015)

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 mei 2015 de ruimtelijke visie voor het centrum van Bladel vastgesteld.

  Lees meer
 • Subsidie voor waardering vrijwilligers (19-08-2015)

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling ingesteld voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties.

  Lees meer
 • Dementieambassadeur iets voor u? Samen werken aan een gemeente waar het goed leven is, ook met dementie (19-08-2015)

  In onze gemeente wonen zo’n 265 personen met dementie. Naar verwachting is dit aantal verdubbeld in 2030. Het merendeel van hen wil het liefst in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms is er onbegrip of is het ingewikkeld om alle zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is.

  Lees meer
 • Expositie Blaalse School in het gemeentehuis (18-08-2015)

  Tot en met 7 oktober 2015 is in het gemeentehuis werk te zien van de leden van de Blaalse School. De Blaalse School is een teken- en schildervereniging die in 1986 is opgericht door de heren Wout Fiers en Toon Herps. De vereniging dankt haar naam aan de eerste locatie waar zij gehuisvest was, de oude jongensschool in de Sniederslaan.

  Lees meer
 • Overzicht gepubliceerde (ontwerp)besluiten die openstaan voor zienswijze, bezwaar, beroep (19-08-2015)

  Wekelijks maken wij diverse besluiten van het gemeentebestuur bekend, waarbij wordt aangegeven of een zienswijze / bezwaar / beroep mogelijk is en gedurende welke termijn.

  Lees meer
 • Cliëntondersteuning, waar kunt u terecht? (12-08-2015)

  Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Gemeenten hebben hierdoor de verantwoordelijkheid gekregen voor de totale ondersteuning van kwetsbare burgers op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Daar hoort ook bij dat gemeenten gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. Wat is cliëntondersteuning precies en waar kunt u hiervoor terecht? In dit artikel geven wij u daarover informatie.

  Lees meer
 • Feestavond voor vrijwilligers (22-07-2015)

  Als gemeente zien we het belang van vrijwilligers en waarderen deze ten zeerste. Als blijk van waardering voor hun inzet/werk organiseert de gemeente dit jaar een feestavond op 6 november vanaf 20.00 uur in Den Tref in Hapert. Op deze avond reiken wij ook drie vrijwilligersawards (waarderingsprijzen) uit.

  Lees meer
 • Aanmelden voor activiteiten in de Week van Dementie (30-07-2015)

  Op 21 september 2015 is het Wereld Alzheimer Dag. Elk jaar worden rond die datum landelijk verschillende activiteiten georganiseerd om aandacht te krijgen voor dit thema. Ook het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel laat deze dag niet onopgemerkt voorbij gaan. De week van 21 tot en met 26 september wordt de Week van Dementie. Momenteel is het netwerk druk bezig met het organiseren van activiteiten. Begin september is het definitieve programma bekend en zullen wij u hierover informeren. In dit artikel krijgt u alvast wat meer informatie over twee activiteiten in de Week van Dementie, waar u zich vooraf voor moet aanmelden.

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel