Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Nieuwe taken gemeente

Voor informatie over Jeugdhulp, Wmo en Werk en inkomen: www.bladel.nl/nieuwe-taken-gemeente

Commissievergaderingen

Er zijn openbare commissievergaderingen op 24, 25 november en 1 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

 • Kwaliteit van de bereikbaarheid van de Kempen, gemeenten slaan handen ineen voor betere bereikbaarheid (19-11-2014)

  De Kempengemeenten Bladel en Reusel-De Mierden trekken samen op om de bereikbaarheid van de grensregio De Kempen te verbeteren. Op 3 november jl.  hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, gevestigd in Eindhoven.

  Lees meer
 • Inspraakprocedure ruimtelijke visie Centrum Bladel (19-11-2014)

  Bladel wil hèt funshopcentrum van de Brabantse Kempen zijn en blijven. Daarom is in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke visie voor het centrum van Bladel. Deze visie geeft richting aan de ontwikkelingen in het centrum. Ook is dit een goed moment om stil te staan bij de sterke en de zwakkere punten van het centrumgebied Bladel.

  Lees meer
 • Veranderingen voor zorgcliënten van 18 jaar en ouder met begeleiding (19-11-2014)

  Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf van mensen (volwassenen) met een beperking of een chronische aandoening. Deze taken zijn vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 

  Lees meer
 • Misverstanden nieuwe taken / Jeugdhulp (19-11-2014)

  Er bestaan veel misverstanden over de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 krijgen op het gebied van Jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werk en inkomen. De komende weken gaan we een aantal van die misverstanden benoemen en uitleggen hoe het werkelijk zit. Deze week over Jeugdhulp. 

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst voor (startende) zorgaanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (19-11-2014)

  Op 1 december 2014 organiseren de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven een informatiebijeenkomst over de inkoop van begeleiding. Het doel van deze bijeenkomst is (startende) zorgaanbieders te informeren over de mogelijkheden om aanbieder van begeleiding te worden voor nieuwe cliënten.

  Lees meer
 • Machtigingskaart automatische incasso gemeentelijke belastingen (19-11-2014)

  Vanaf 2015 is het mogelijk de onroerendezaakbelasting (OZB) via automatische incasso te betalen.
  De afvalstoffenheffing betaalt u nu via automatische incasso door Brabant Water. Vanaf 2016 gebeurt die incasso waarschijnlijk door de gemeente.

  Lees meer
 • Controle op gebruik luchtwassers (19-11-2014)

  Om stankoverlast te verminderen, zijn onder andere varkensbedrijven verplicht om luchtwassers te plaatsen. Luchtwassers verminderen niet alleen de stank, maar zorgen ook voor beperking van uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de buitenlucht.

  Lees meer
 • Gladheidbestrijding (19-11-2014)

  Gladheid, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, is lastig en inwoners willen dan ook graag dat de gemeente zo vaak mogelijk strooit op alle wegen, fiets- en voetpaden. De organisatie van gladheidbestrijding is onder andere een taak van de gemeente, maar het is niet mogelijk alle wegen en paden sneeuw- en ijsvrij te houden. 

  Lees meer
 • Burgemeester gemeente Bladel sluit pand na vondst (13-11-2014)

  Op 26 juli 2014 is door de politie een hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand aan de Bedrijfsweg in Bladel. Burgemeester B. Swachten heeft toen, op basis van de Opiumwet, besloten het pand te sluiten voor een periode van zes maanden. Hiermee wil hij een eind maken aan het kweken van hennep en verhandelen daarvan vanuit deze locatie. 

  Lees meer
 • Nieuwe taken van de gemeente (12-11-2014)

  Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen, krijgen gemeenten vanaf 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen. 

  Lees meer
 • Onderzoek beleving buitengebied gemeente Bladel (12-11-2014)

  In onze gemeente zijn veel veehouderijen. Hoewel veehouders zelf allerlei maatregelen nemen, veroorzaken bedrijven mogelijk overlast voor de omgeving. We willen in kaart brengen hoe groot die overlast in onze gemeente is en of er sprake is van urgentiegebieden. Dat zijn gebieden waar de kwaliteit van de woonomgeving en /of de gezondheidssituatie onder de maat zijn, doordat er een te hoge belasting is met geur of fijnstof. Ook de beleving van de bewoners speelt daarbij een belangrijke rol.

  Lees meer
 • Veranderingen afvalinzameling 2015; Ook de gemeente Bladel wil naar minder restafval (12-11-2014)

  De wereldbevolking groeit nog steeds en ook het welvaartsniveau stijgt wereldwijd. Daardoor dreigt binnen afzienbare tijd een tekort aan grondstoffen te ontstaan. Tegelijkertijd wordt in Nederland heel veel huishoudelijk restafval verbrand. 

  Lees meer
 • Stand van zaken subsidie duurzame energie voor particulieren (12-11-2014)

  Op 1 januari 2014 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren in werking getreden. De gemeenteraad heeft € 200.000,00 beschikbaar gesteld om woningeigenaren te stimuleren hun woningen te isoleren of duurzame energie op te wekken. 

  Lees meer
 • Groen licht voor Bedrijveninvesteringszone (BIZ), voor ondernemers én -voor het eerst in Nederland- voor eigenaren vastgoed (11-11-2014)

  Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 10 november hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel gestemd voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Door de positieve uitslag van deze draagvlakmeting wordt per januari 2015 centrummanagement structureel gefinancierd door alle betrokken ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed. 

  Lees meer
 • Boy Swachten, voorzitter KBP en burgemeester Bladel hijst de vlag in top bij nieuwbouw Van Dingenen Transport op het Kempisch Bedrijven Park. (10-11-2014)

  Van Dingenen Transport uit Hapert is in september begonnen met de uitvoering van de eerste fase van zijn algehele bedrijfsverplaatsing van de Wijer in Hapert naar het KBP. Naar verwachting wordt het complex in maart 2015 opgeleverd en in gebruik genomen.

  Lees meer
 • Maakt u zich sterk voor water? Doe mee aan de waterschapsverkiezingen (06-11-2014)

  Op woensdag 18 maart 2015 zijn er landelijke waterschapsverkiezingen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur voor Waterschap De Dommel gekozen. Politieke partijen en belangenorganisaties kunnen meedoen aan deze waterschapsverkiezingen. Registratie kan tot en met 22 december. U kunt zich laten informeren over de rollen en taken van het waterschap tijdens een informatieavond op 18 november en een aanvullende veldexcursie op 22 november. 

  Lees meer
 • Burgemeestersontbijt in Bladel, kinderen ontbijten in het gemeentehuis (05-11-2014)

  Op 5 november kwamen 16 leerlingen (10/11 jaar) van BSO de Piramide in Bladel naar het gemeentehuis om samen met locoburgemeester Wim van der Linden te ontbijten. Met dat gezamenlijke Burgemeestersontbijt gaven zij het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel