Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Vergadering gemeenteraad

Er is een openbare vergadering van de gemeenteraad op donderdag 26 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

 • Onderzoek naar overlast door kachelstoken (25-03-2015)

  Bij het stoken van kachels of openhaarden kunnen omwonenden veel overlast ondervinden.

  Lees meer
 • Regeling medische meerkosten (25-03-2015)

  Vanaf 1 januari zijn er wijzigingen met betrekking tot medische kosten en tegemoetkomingen.

  Lees meer
 • 7 Jubilarissen brandweer Bladel (24-03-2015)

  Op 20 maart zijn, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwillige brandweer Bladel, zeven leden gehuldigd voor hun jubileum.

  Lees meer
 • Advertentiewerving nieuwe gemeentegids (23-03-2015)

  De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor de gemeentegids 2015-2016. Daarvoor wordt samen-gewerkt met uitgeverij Lokaal Totaal, die vorige week met de advertentiewerving voor de gids gestart is.

  Lees meer
 • Boomfeestdag 2015 (23-03-2015)

  Traditiegetrouw heeft op de derde woensdag van maart de boomfeestdag in de gemeente Bladel plaatsgevonden. Het doel van de boomfeestdag is om kinderen bekend te maken met het belang van voldoende bomen in hun directe leefomgeving door middel van het laten planten van een eigen boom.

  Lees meer
 • Positief oordeel Belastingdienst leidt tot Horizontaal Toezicht gemeente Bladel (18-03-2015)

  De Belastingdienst en de gemeente Bladel tekenen op 26 maart een convenant voor het zogeheten ‘horizontaal toezicht’. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de wijze en intensiteit van het toezicht door de Belastingdienst. Beide partijen spreken hierin de intentie uit hun onderlinge relatie te baseren op vertrouwen, transparantie en begrip. 

  Lees meer
 • Voorstelrondje Informatiepunt Zorg Casteren (18-03-2015)

  De afgelopen weken stelden organisaties en personen zich voor die direct betrokken zijn bij de nieuwe taken van de gemeente. Deze nieuwe taken hebben betrekking op jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Participatiewet). Op deze manier heeft u de instantie of persoon leren kennen, en weet u nu waarvoor u waar en bij wie terecht kunt.
  In dit laatste voorstelrondje is het de beurt aan Janny Dirkx, Rina Gijsbers en Kirsten Castelijns, vrijwilligers van het Informatiepunt Zorg Casteren.

  Lees meer
 • Subsidie muziekonderwijs; Aanvragen vóór 1 juni 2015 (18-03-2015)

  De gemeente Bladel heeft er voor gekozen om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

  Lees meer
 • Wijzigingen leerlingen vervoer Bladel schooljaar 2015-2016 (18-03-2015)

  Als ouder of verzorger van een kind kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer van en naar de school waar uw kind onderwijs geniet. Vanaf het komende schooljaar, 2015-2016, zijn er een aantal wijzigingen waar u mee te maken krijgt.

  Lees meer
 • Digitale informatieborden (18-03-2015)

  Op een drietal plaatsen binnen de gemeente Bladel staan digitale informatieborden. Op deze borden staan mededelingen en informatie over activiteiten in de gemeente Bladel.

  Lees meer
 • Verkiezingen Dorpsraad Casteren (18-03-2015)

  Op dinsdag 7 april 2015 om 20.00 uur wordt er een tussentijdse verkiezing van de Dorpsraad Casteren gehouden in gemeenschapshuis Den Aord, Kerkstraat 33 te Casteren. Dit gebeurt tijdens de openbare dorpsraadvergadering. Inwoners van Casteren van 18 jaar en ouder kunnen dan hun stem uitbrengen. In Casteren bezorgt de Dorpsraad huis-aan-huis een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

  Lees meer
 • Hulp bij financiële problemen (18-03-2015)

  Heeft u moeite om rond te komen?
  Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen?
  Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers?
  Vraag dan om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De afdeling Schuldhulpverlening van ISD de Kempen geeft u gratis advies.

  Lees meer
 • Nieuw! Website voor de dementievriendelijke gemeente Bladel (12-03-2015)

  Met trots kondigt het netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel zijn nieuwe website aan: www.bladel.nl/dementie. De website is voornamelijk ingericht voor mensen die met dementie in aanraking komen. U kunt er lezen wat dementie is, tips vinden over hoe met dementie om te gaan, u kunt zien welke projecten er in de gemeente zijn en er worden veel gestelde vragen beantwoord. Daarnaast zijn er interessante links verzameld van websites waar u ook voor informatie over dementie terechtkunt.

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel