HomeWonen & LevenSportbeleid

Sportbeleid

Het sportbeleid van de gemeente Bladel is beschreven in Sportbeleid gemeente Bladel 2008 - 2012. Daarin zijn belangrijke instrumenten opgenomen om het sportbeleid vorm en inhoud te geven zoals:

  • sportstimulering
  • vrijwilligerswerk
  • accommodatiebeleid (basisvoorzieningen)
  • subsidie- en tarievenbeleid.

Het Sportbeleid gemeente Bladel 2008 - 2012 kunt u hieronder downloaden.

Sportsubsidiebeleid

Het nieuwe sportsubsidiebeleid van de gemeente Bladel kent twee onderdelen:
- het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid en
- het specifiek sportsubsidiebeleid.

Het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid is gericht op instellingen/verenigingen die structurele sportactiviteiten houden. Dat houdt onder andere in dat ze gedurende een langere periode wekelijks voor jeugdleden trainingen verzorgen en dat wordt deelgenomen aan jeugdcompetities. Deze competities moeten onder auspiciƫn vallen van een landelijke, provinciale of regionale koepel, die aangesloten is bij het NOC/NSF. Burgemeester en wethouders kunnen andere jeugdcompetities daarmee gelijkstellen.
De instellingen of verenigingen moeten minimaal bestaan uit 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar, die inwoner van de gemeente Bladel zijn. De jeugdsubsidie bestaat uit een instandhoudingssubsidie (vast bedrag) en een bedrag per jeugdlid.

Het specifiek subsidiebeleid bestaat uit waarderingssubsidie en sportstimuleringssubsidie.
De waarderingssubsidie is gekoppeld aan de structurele jeugdsubsidie en houdt verband met activiteiten van de vereniging voor kadervorming en vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij om een jaarlijks terugkerende waarderingssubsidie.
De sportstimuleringssubsidie kan worden toegekend voor activiteiten die het sporten binnen bepaalde doelgroepen stimuleren. De activiteiten moeten een vernieuwend, origineel en uitnodigend karakter hebben. Ze moeten het doel hebben het sporten in algemene zin te bevorderen en de eigen sporttak en vereniging in het bijzonder te promoten. Het moet iets anders zijn dan de reguliere verenigingsactiviteiten. In beginsel gaat het om incidentele activiteiten en de subsidie heeft derhalve ook een eenmalig karakter.

Kosten en exploitatie sportaccommodaties

De (aanleg)kosten van accommodaties worden deels door de gemeente en deels door de verenigingen gedragen. De exploitatie van sportaccommodaties omvat voor de gemeente met name het onderhoud, het beheer en de verhuur. Via verhuur komt een deel van de gemeentelijke kosten als inkomsten terug.

Naast gemeentelijke accommodaties kent de gemeente Bladel nog tal van particuliere accommodaties, onder andere voor de zwemsport, handboogsport, paardensport, duivensport en jeu de boules.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel