HomeWonen & LevenOmgevingsvisie 1.0

Omgevingsvisie 1.0

Op 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Bladel de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.

Wat staat er in de Omgevingsvisie 1.0

In de Omgevingsvisie is beleid opgenomen omtrent de volgende onderwerpen opgenomen:

  1. Natuur
  2. Duurzame energie
  3. Grondgebonden
  4. Veehouderij
  5. Mestverwerking
  6. Toerisme en recreatie
  7. Overige economische bedrijvigheid
  8. Wonen

Voor deze onderwerpen kunt u in de Omgevingsvisie lezen wat de gemeente zich ten doel heeft gesteld, en hoe zij die doelen beoogt te behalen.

De onderwerpen zijn verdeeld over de thema’s ‘Milieu en leefomgeving’, ‘Economische activiteiten’ en ‘Mens en maatschappij’. De komende jaren worden steeds meer onderwerpen aan de Omgevingsvisie toegevoegd totdat al het beleid omtrent de fysieke leefomgeving in één beleidsstuk is samengevoegd.

Waarom een Omgevingsvisie?

Met de aankomende Omgevingswet (geplande invoering 2019) is het de bedoeling dat er meer eenduidigheid komt in het beleid rond de fysieke leefomgeving. Alle gemeenten dienen op basis van deze wet te beschikken over een Omgevingsvisie waarin al het beleid wat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving integraal is gebundeld. Uiteindelijk wordt dit beleid doorvertaald in een Omgevingsplan, wat te vergelijken is met wat nu het bestemmingsplan is. Ook komen uit de Omgevingsvisie nieuwe projecten voort als ook een nieuwe Geurverordening.

Toekomstige uitbreiding van de Omgevingsvisie.

De gemeente Bladel heeft gekozen voor een werkwijze waarin in fasen wordt toegewerkt naar een integraal beleid. In deze eerste versie is het Plattelandsbeleid opgenomen. Dit beleid gaat in op ruimtelijke zaken in het buitengebied. Het was voorheen beschreven in de Plattelandsnota 2013. De evaluatie en hernieuwing van dit beleid heeft geresulteerd in deze Omgevingsvisie 1.0. De komende jaren zal tegelijk met het actualiseren steeds meer beleid worden ingebed in dit document, met als resultaat dat steeds een nieuwe geconsolideerde versie (met een nieuwe versie-aanduiding) door de gemeenteraad wordt vastgesteld totdat de visie uiteindelijk volledig is. Dat betekent ook dat de vorm van deze visie nog flexibel is en gaandeweg kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en ervaringen. Dit komt de ontwikkeling van een integraal, efficiënt en praktisch beleid ten goede.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de Omgevingsvisie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via info@bladel.nl of 0497-361636.

Documenten en achtergrondsinformatie:

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel