HomeWonen & LevenBestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningbouw, recreatie of kantoren. Ook wordt erin bepaald aan welke bouw- en gebruiksregels moet worden voldaan. Zo worden onder andere aanvragen voor omgevingsvergunningen getoetst aan het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan moet de omgevingsvergunning worden geweigerd, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels. De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen te maken en deze actueel te houden. Daarom is de gemeente alle oude bestemmingsplannen aan het bijwerken (actualiseren). Alle bestemmingsplannen van de gemeente Bladel kunt u raadplegen via internet.

Zoeken op adres via Ro Publiceer

De meeste bestemmingsplannen van de gemeente Bladel kunt u inzien via Ro Publiceer. Dat is een webapplicatie die het mogelijk maakt om op adres te zoeken. U voert uw straatnaam in en komt direct uit op uw eigen perceel. U ziet welke bestemming geldt en welke bouwmogelijkheden er zijn. 

De bestemmingsplannen ook geraadpleegd kunnen worden op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel