HomeWonen & LevenAlle producten en dienstenSubsidie duurzame energie voor particulieren

Subsidie duurzame energie voor particulieren

  • Inloggen met DigiD
U vindt hier informatie over: "Digitaal aanvragen"

Digitaal aanvragen

De aanvraagformulieren zijn per 1 januari 2018 weer hieronder beschikbaar.

Met DigiD

Via onderstaande link kunt u met uw DigiD uw Subsidie duurzame energie en de gereedmelding met DigiD online indienen.

Afgeven, via de mail of per post

  • Het Formulier Aanvraagformulier subsidie duurzame energie .pdf
  • Gereedmelding subsidie duurzame energie.pdf

kunt u downloaden, printen en handmatig invullen, waarna u het ingevulde formulier naar de gemeente stuurt.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018.

Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Als u eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bladel en voorzieningen treft in die woning, komt u voor subsidie in aanmerking. De subsidie geldt niet voor nieuwbouw. De woning moet zijn opgeleverd vóór 1 januari 2015.
De subsidiepot is niet onbeperkt. In 2017 heeft de gemeenteraad € 100.000,00 beschikbaar gesteld en per 1 januari 2018 is daar € 50.000,00 aan toegevoegd. Bij de toekenning van subsidie geldt het uitgangspunt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die u doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u zelf minimaal € 1.000,00 investeren.
De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel. Wanneer u dus € 3.750,00 of meer investeert in één maatregel, ontvangt u het maximale bedrag van € 750,00. Wanneer u minder investeert, dan ontvangt u minder subsidie.
Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee voorzieningen subsidie aanvragen.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Vloerisolatie
  • Muurisolatie/gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Glasisolatie

Voor de volgende energie-installaties is een bijdrage mogelijk:

  • PV-cellen (zonnecellen)
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp

Aan welke isolatienormering moeten de maatregelen voor isolatie voldoen?

Bij de subsidie voor vloerisolatie, dakisolatie en glasisolatie wordt na het aanbrengen van het isolatiemateriaal een isolatiewaarde Rc van tenminste 2,5 m²K/W behaald. Bij de subsidie voor spouwmuurisolatie wordt een isolatiemateriaal toegepast met een minimum Rd-waarde van 1,1 m²K/W. Voor gevelisolatie wordt isolatiemateriaal toegepast met een minimale Rd-waarde van 3,5 m²K/W.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking. De duurzame energiemaatregel moet worden geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode 1 januari 2017 tot 31 december 2018 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u wilt laten aanbrengen. U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die u al heeft uitgevoerd of waarvoor de voorbereidende werkzaamheden reeds zijn gestart.

Vragen?

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Sambeeck van de afdeling Ontwikkeling. U kunt haar bereiken via e-mail: d.vansambeeck@bladel.nl of telefonisch via het Klant Contact Centrum (tel. 0497 – 36 16 36).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Hoe werkt de subsidieprocedure en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt een aanvraagformulier onder het tabje: Digitaal aanvragen downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497 - 36 16 36). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuurt u naar de gemeente. Ook kunt u met uw DigiD het formulier digitaal invullen.

Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Ook zijn enkele voorschriften en verplichtingen hierin opgenomen.
Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, moet u de maatregel(en) binnen zes maanden realiseren. U moet de facturen van de installateur of aannemer zelf betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente. Een gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs horen bij dit gereedmeldingsformulier. Onder een betalingsbewijs wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of internetbanktransatie waarop staat dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energievoorziening heeft geïnstalleerd. Een reçu van een contante betaling wordt niet als betalingsbewijs geaccepteerd.
Wanneer alle voorzieningen conform de afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. In deze beschikking wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Bladel
Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel