HomeWonen & LevenAlle producten en dienstenMuzikale en culturele vorming

Muzikale en culturele vorming

U vindt hier informatie over: "Digitaal aanvragen"

Digitaal aanvragen

De aanvraagperiode voor het indienen voor het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 februari tot en met 1 juni 2018, de formulieren staan alleen in deze tijd op de website.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uitvoeringsregeling Individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming

De gemeente Bladel subsidieert sinds een aantal jaar niet meer de instellingen die muzikale en culturele vorming aanbieden, maar uitsluitend leerlingen, die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal toetsingscriteria.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hieronder een overzicht van belangrijke informatie.

Overzichtslijst
De gemeente hanteert een overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen (zie Uitvoeringsregeling artikel 1, aanbieder).

Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt in het nieuwe cursusjaar géén subsidie toegekend. Een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de vermelde docenten of officiële muziekscholen, die op de overzichtslijst staan vermeld (en als de deelnemer ook aan de andere toetsingscriteria voldoet).

Toetsingscriteria:

  • De deelnemer moet inwoner zijn van de gemeente Bladel;
  • De deelnemer moet tenminste zes jaar oud zijn en nog geen eenentwintig jaar;
  • Per deelnemer wordt per jaar maar voor één cursus subsidie toegekend;
  • De docent moet bevoegd (gecertificeerd) zijn. Zie Overzichtslijst bij Digitaal aanvragen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Subsidieaanvraag indienen tussen 1 februari en 1 juni 2018 (voor het schooljaar 2017/2018)

Bij volledige betaling ineens geldt: Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. een betalingsbewijs van volledige betaling van het verschuldigde cursusgeld. B.v. een kopie van bankafschrift.
  2. een bewijs van inschrijving of een factuur van de aanbieder

Let op: Als de cursus tussentijds wordt beëindigd dan moet u de gemeente hiervan op de hoogte brengen. Dit heeft namelijk invloed op de hoogte van de subsidie. U bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als u voor de subsidie in aanmerking wilt komen. De gemeente gaat hier op controleren.

Bij betaling in termijnen geldt: U kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling echter als er na 1 juni nog een betaling plaats moet vinden dient u het aanvraagformulier toch uiterlijk 1 juni in te leveren!  Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. een bewijs van inschrijving of een faktuur/fakturen van de aanbieder met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. alle betalingsbewijzen van de termijnbetalingen die betaald zijn voor 1 juni (de gemeente kan u vragen latere betaalbewijzen nog aan te leveren)

Let op: U bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als u voor de subsidie in aanmerking wilt komen.

Aanvraagformulieren voor het cursusjaar 2017-2018 met de vereiste betalingsbewijzen kunnen alleen worden ingediend in de periode van 1 februari tot 1 juni 2018.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en daarbij de vereiste betalingsbewijzen zijn meegestuurd vóór de sluitingsdatum. Wij zijn helaas genoodzaakt om onvolledige aanvragen af te wijzen.


De beslissing over de subsidieaanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders vóór 1 september 2018 genomen waarna het toegekende subsidiebedrag aan u wordt overgemaakt.

Subsidiemogelijkheden
De subsidie bedraagt in principe 50% van het betaalde cursusgeld met een maximaal normbedrag van € 370,00. Uitbetaling vindt altijd plaats na afloop van het cursusjaar. De totale uitgaven voor deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als deze limiet wordt overschreden, dan gaat het normbedrag voor alle subsidie-aanvragers enigszins omlaag.

Het aanvraagformulier is alleen in bovenstaande periode te downloaden onder de Tab: Digitaal aanvragen.

Let u hierbij op dat u bij deelnemer de persoon zet die de lessen gevolgd heeft (als ouder kunt u daarna, bij het kopje gegevens ouders/wettelijk vertenwoordigers, uw gegevens als ouder/wettelijk vertegenwoordiger noteren)

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Bladel
Klant Contact Centrum
Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel