Bekijk hier alle veelgestelde vragen en antwoorden over de crisisnoodopvang in de gemeente Bladel. De vragen worden steeds aangepast en aangevuld. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar noodopvang@bladel.nl of bel naar 0497-361636. Heeft u nog suggesties, wensen of opmerkingen? Bel dan de locatiemanager van de opvang: 0625762019.

Over het proces

Wat voor crisisnoodopvang is er precies in Den Tref?

Er is een tijdelijke crisisnoodopvang voor maximaal 115 asielzoekers uit Ter Apel. Die zijn gehuisvest in Den Tref. De crisisopvang is vanaf 14 september. De Veiligheidsregio geeft aan dat er vergevorderde plannen zijn voor een crisisnoodopvanglocatie ergens anders vanaf december 2022, voor een periode van enkele maanden.

Waarom is hier een crisisnoodopvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe asielzoekers niet aan. Dagelijks slapen hier mensen in de buitenlucht.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in de gemeente Bladel?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio asielzoekers op te vangen. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar kwam uit dat de gemeente Bladel één van de meest aangewezen gemeenten is om aan deze taakstelling te voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten al verrichten of hebben verricht. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

De gemeente heeft samen met de Veiligheidsregio naar alle locaties gekeken binnen onze gemeente. Alle mogelijke locaties zijn beoordeeld op brandveiligheid, beschikbare ruimte en faciliteiten. Den Tref bleek de beste locatie, omdat het gebouw leeg staat vanaf september. Verder zijn er verschillende voorzieningen, zoals water en elektriciteit, al aanwezig. Daarnaast is de locatie groot genoeg om deze groep asielzoekers op te kunnen vangen.

Wij hebben mogelijkheden om dit te realiseren en we voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris. Er is goed overleg geweest met de beheerder van Den Tref.

Waarom hebben de omwonenden hier tot de bezorging van de brief nog niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Dat betekent dat snel gehandeld moest worden. Na ontvangst van de brief van de staatssecretaris en na overleg met de veiligheidsregio heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd. Vervolgens hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd. Zo konden we snel starten met de werkzaamheden. Dat betekende ook dat we op dat moment (en zelfs nu) nog geen antwoord hadden en hebben op alle vragen, maar we vonden het belangrijk de omwonenden zo snel mogelijk te informeren.

Is al bekend hoe lang de crisisnoodopvang in Hapert gaat duren?

De Veiligheidsregio geeft aan dat er vergevorderde plannen zijn voor een crisisnoodopvanglocatie ergens anders vanaf december 2022, voor een periode van enkele maanden. Hiermee wordt vanaf december 2022 een goed alternatief geboden voor de kortdurende opvang (die tot nu toe steeds 3 weken per gemeente was).

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden. De gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Waar gaan deze mensen dan hierna naartoe?

De Veiligheidsregio geeft aan dat er vergevorderde plannen zijn voor een crisisnoodopvanglocatie ergens anders vanaf december 2022, voor een periode van enkele maanden. Hiermee wordt vanaf december 2022 een goed alternatief geboden voor de kortdurende opvang (die tot nu toe steeds 3 weken per gemeente was).

Over de locatie

Komt er onderwijs voor de kinderen in de hallen?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Komen er speelvoorzieningen en voor de kinderen op het terrein?

Nee, er komen geen extra speelvoorzieningen. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie, met minimaal drie beveiligers continu.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Ja, met de politie is afgesproken dat ze extra aandacht geven aan de buurt van de locatie. Ook de toezichthouders komen vaker langs.

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

In de huisregels staat dat mensen tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen. 

Over de asielzoekers

Wie komen er? 

Een diverse groep maakt gebruik van de crisisnoodopvang. Diverse landen zijn vertegenwoordigd. Belangrijk om te weten is dat we iedereen ontvangen die vanuit het COA naar de opvanglocaties komen. De veiligheid van inwoners blijft altijd voorop staan. Dit wil zeggen dat de burgemeester direct ingrijpt wanneer blijkt dat regels worden overtreden of er overlast ontstaat. Ongeacht waar iemand vandaan komt. Er is een zerotolerancebeleid. Meer informatie hierover leest u op de website van Vluchtelingenwerk(externe link).

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Bladel. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Worden er ook Oekraïners opgevangen op deze locaties?

Nee, er komen geen Oekraïners.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden?

Wij zijn in overleg met diverse organisaties (onder meer met Vluchtelingenwerk) om dat zo goed mogelijk te regelen. Daar wordt op dit moment over gesproken. Als u zelf ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, kunt u zich melden via noodopvang@bladel.nl

Hoeveel mensen worden er opvangen?

Er zijn maximaal 115 mensen.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen.

Zijn deze mensen ook gescreend?

Niet altijd, hoewel een uitgebreide screening vaak onderdeel uitmaakt voor het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)(externe link) vindt u meer informatie over de verdere screening.

Hoe voorkom je een corona-uitbraak of andere ziektes op de locatie?

We vragen de mensen om zich aan de basisregels te houden. Ook vragen we om te testen bij klachten. Er zijn tests aanwezig op de locaties. 

Wat krijgen de mensen aan financiële middelen?

Asielzoekers in de crisisopvang krijgen geen financiële vergoeding. Wij zorgen voor slaapplekken, sanitaire voorzieningen en we voorzien mensen van eten en drinken. Daarnaast is er toegang tot medische zorg.

Praktische vragen

Kan ik helpen als vrijwilliger?

Heel fijn als u iets wilt doen als vrijwilliger. We hebben vooral mensen nodig die willen helpen in de dagbesteding van onze gasten. Denk aan spelletjes, kinderactiviteiten, sporten, taalles, etc. Hoe dit precies ingericht wordt, is nog niet helemaal duidelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via noodopvang@bladel.nl. We nemen dan contact met u op als er meer bekend is.

Zijn er spullen nodig?

Als er spullen nodig zijn, dan plaatsen we een oproep via de gemeentelijke sociale media en de website.