Op deze pagina staat het antwoord op de meest gestelde vragen die de gemeente Bladel op dit moment krijgt. Wij proberen deze pagina actueel te houden. 
Ook de Rijksoverheid heeft een webpagina met veel gestelde vragen(externe link) die ze regelmatig bijwerken.

Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u terecht bij het coördinatiepunt van de veiligheidsregio in Eindhoven. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0402382037(externe link) (dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur) of via oekraine@eindhoven.nl(externe link)

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine(externe link)

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06 - 48 15 80 53.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070 - 44 55 888.
Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland(externe link). Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid.

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland: www.rodekruis.nl(externe link) of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine(externe link) staat wat je het beste kunt doen.

Informatie over sancties Rusland

Opvang vluchtelingen

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: Crisisnoodopvang, doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven.
Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Castiliëlaan 8-21 in Eindhoven (5629 CH). Deze locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week open.

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We kijken in overleg met gemeenten welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) en bij Take care BnB(externe link).
Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

Heel fijn dat je noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis. Mochten deze vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Castiliëlaan 8-21 in Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Takecarebnb(externe link) voor enkele aandachtspunten.

Verblijven er Oekraïense vluchtelingen bij u thuis? Lees dan de Handreiking bij particuliere opvang van Oekraïners, die hier te downloaden is. Misschien heeft u iets aan de communicatiekaart met pictogrammen en Oekraïense woorden (hier te downloaden). Er is ook een communicatiescript om de communicatie tijdens het verblijf goed te laten verlopen. Die download u hier.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd. Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland: www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/(externe link)

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. U leest er meer over op de pagina ‘Voor vluchtelingen’. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis: Het Rode Kruis is dé noodhulporganisatie. In Nederland en wereldwijd(externe link) gaan en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.