70% van de jongvolwassenen (18-29 jaar) in Noord-Brabant vindt het gebruik van softdrugs normaal. Over het gebruik van harddrugs zegt 30% van deze jonge inwoners ‘het gebruik normaal te vinden’. Dit zijn de resultaten van de onlangs verschenen Gezondheidsmonitor van de GGD. Tegelijkertijd geven deze jonge Brabanders in mindere mate aan ook daadwerkelijk drugs te gebruiken; 19% zegt weleens softdrugs te gebruiken 11% zegt af en toe harddrugs te nemen.

De resultaten uit dit onderdeel van de Gezondheidsmonitor zijn op z’n minst opvallend te noemen en roepen vragen op. Hoe komt het dat ruim 60% van de jongvolwassenen aangeeft geen drugs te gebruiken maar het gebruik van softdrugs wel normaal vindt? En wat is ‘normaal vinden’ eigenlijk? Heeft die norm iets te maken met de omgeving of de setting waarin gebruikt wordt? Is de norm van invloed op het gebruik? Of zijn er andere gedragingen die ervoor zorgen dat een persoon wel of niet kiest voor bepaalde genotsmiddelen?

Drugsmonitor

Om antwoord te krijgen op deze vragen, gaat de regio Oost-Brabant in oktober en november een aanvullend onderzoek uitvoeren. Deze drugsmonitor ‘Skippen of trippen’ gericht op de doelgroep jongeren van 16 tot 27 jaar is onderdeel van het regionale project ‘Drugs, wat doet het met jou?’ dat sinds een jaar in uitvoering is en bestaat uit een samenwerkingsverband van de 37 gemeenten in deze regio, GGD Brabant Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en Novadic-Kentron.

Projectleider Lieke Vogels: “In dit regioproject hebben we de krachten gebundeld om de normalisering van drugs en drugsgebruik op z’n minst bespreekbaar te maken. Met ouders, met professionals en jongeren. Om ons heen denken we te zien dat de norm over drugsgebruik aan het veranderen is. Dat is niet alleen terug te zien in het daadwerkelijk gebruik maar bijvoorbeeld ook op het gebied van criminaliteit, milieu en (verkeers)veiligheid. Hier willen we wat aan doen. Maar dan moeten we eerst beter weten waar we ons op moeten richten. De Gezondheidsmonitor van onze projectpartner de GGD is een mooie basis om op voort te borduren."

Waardevolle inzichten

Met de (financiële) ondersteuning van het ministerie van VWS is een drugsmonitor ontwikkeld die in de maanden oktober en november online staat en waar alle jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar in de regio Oost-Brabant aan kunnen deelnemen. Vogels: “Dit onderzoek gaat ons waardevolle inzichten geven. Niet alleen specifieker over de hoeveelheid van drugsgebruik maar ook over welke middelen het dan gaat. Daarnaast gaan we ophalen waarom jongeren gaan experimenteren met drugs, ligt dat aan hun vrienden of zijn er andere redenen aan te wijzen? Ook willen we inzoomen op de plek waar wordt gebruikt, bijvoorbeeld een festival of thuis, en of dit te maken heeft met de norm over drugsgebruik."

Regioproject Drugs

Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een samenwerkingsverband tussen 37 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en in dit gebied (GGD Brabant-Zuidoost en GGD Hart voor Brabant) en Novadic-Kentron. Deze laatste drie partijen voeren ook de drugsmonitor uit. Doel van het project is om drugs en drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt het project zich op drie pijlers: onderzoek, communicatie (de campagne Skip die trip) en een regionale afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van preventie en gezondheid en veiligheid.

Ben of ken je iemand tussen de 16 en 27 jaar? We zijn benieuwd naar je mening! Vul de vragenlijst in op www.trippenofskippen.nl.