Gemeente Reusel-De Mierden gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Hallenstraat. Er wordt een nieuw riool aangelegd, de weg wordt breder gemaakt en opnieuw geasfalteerd. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de Hallenstraat/Kleine Hoeven vanaf 22 augustus 2022 ongeveer veertien weken gesloten voor al het verkeer.

Dit betekent dat het verkeer tijdens deze periode bedrijventerrein De Sleutel alleen kan verlaten via de Raambrug. Bij een eerdere afsluiting van de Hallenstraat is gebleken dat dit rond de avondspits zorgt voor grote drukte en files bij het verlaten van het bedrijventerrein. 

De werkzaamheden aan de Hallenstraat/Kleine Hoeven worden in fases uitgevoerd, zodat de weg zo kort mogelijk afgesloten hoeft te worden. De werkzaamheden zijn bedoeld om van deze weg een tweede route te maken waarlangs mensen De Sleutel kunnen betreden of verlaten. Er zijn helaas geen andere mogelijkheden dan de weg veertien weken af te sluiten voor al het verkeer. 

Openstellen Berschotten

Om ervoor te zorgen dat het verkeer gespreid wordt, is vanaf 22 augustus tijdens de avondspits de Berschotten tijdelijk open voor autoverkeer. Het verkeer kan op weekdagen het bedrijventerrein dan ook verlaten via de Berschotten. De weg wordt van maandag tot en met vrijdag opengesteld van 15.00 tot 18.00 uur. Het verkeer kan via de route Berschotten – Egyptischedijk – Bredasebaan het bedrijventerrein verlaten. De openstelling geldt alleen voor autoverkeer. Vrachtverkeer kan het bedrijventerrein verlaten via de Raambrug. De verwachting is dat de Berschotten in de week van 21 november 2022 weer gesloten wordt.
Om het verkeer in goede banen te leiden, is er tijdens de openstelling een verkeersregelaar aanwezig. Bedrijven op bedrijventerrein De Sleutel zijn geïnformeerd over de situatie. 

Sportpark De Smagtenbocht bereikbaar

De Bossingel is in deze periode alleen toegankelijk voor fietsers en voor plaatselijk verkeer. Sporters kunnen via de Bossingel het sportpark nog steeds bereiken.