In 2022 bestaat de gemeente Bladel al 25 jaar uit de dorpen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Dat is reden voor een feestje. We willen daarom verenigingen, stichtingen en organisaties die een activiteit organiseren voor het 25 jarige bestaan van de gemeente, financieel ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan een culturele activiteit, een sporttoernooi, een feest of een andere activiteit om het jubileumjaar mee te vieren. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten die tijdens een normaal jaar niet georganiseerd zouden worden.

De hoogte van het bedrag per aanvraag wordt vastgesteld aan de hand van enkele voorwaarden en criteria.

Wanneer alleen aan de voorwaarden wordt voldaan kan een subsidie van € 500,- worden aangevraagd. Wanneer ook aan aanvullende criteria wordt voldaan, kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 2.500,-.

Het totale bedrag dat beschikbaar is voor deze jubileumsubsidie is € 75.000,-. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld op grond van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Wanneer de subsidiepot van € 75.000,- leeg is, kan de aanvraag niet meer worden toegekend.

De voorwaarden en criteria zijn terug te vinden in Nadere regels subsidieregeling activiteiten 25 jaar gemeente Bladel 2022(externe link)
Daarnaast is de algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014(externe link) van toepassing.

Via het onderstaande formulier kun je in heel 2022 een aanvraag voor subsidie doen. In dit formulier zijn de voorwaarden en criteria nogmaals terug te vinden. Het is belangrijk om in het formulier een toelichting te geven voor elke voorwaarde en elk criterium waar de activiteit aan voldoet. Wanneer je het formulier verzonden hebt, wordt binnen maximaal 4 weken een besluit genomen.

Heb je vragen over de jubileumsubsidie? Je kunt deze mailen naar 25jaar@bladel.nl

Aanvraagformulier subsidie activiteit