Gemeente Bladel en HAS Hogeschool ’s-Hertogenbosch werken nu een paar jaar samen zodat studenten in onze gemeente stages en onderzoeken uit kunnen voeren. In ruil daarvoor wordt waardevolle kennis geleverd over onder andere onze natuurgebieden. 
Ook dit jaar is er weer een succesvol onderzoek afgerond door een groepje HAS afstudeerders. Laura Hettema, Ruben Maes en Dorus Smits hebben gewerkt aan een herstelstrategie voor een gezonde bodem in de Kroonvensche Heide. Dit is een natuurgebied vlakbij Bladel waar de voedselarme, droge zandgrond van steeds mindere kwaliteit wordt door verdroging, verzuring en vermesting. 

De studenten hebben onderzocht hoe het nu met de bodem gesteld is. Op de onderzoeklocaties viel op dat het al slecht gesteld is met de verzuring en het bodemleven in de zandgronden. Gelukkig constateerden ze ook dat de gemeente al goed bezig is met maatregelen om de bodem weer te herstellen. We zijn namelijk een paar jaar geleden begonnen met het strooien van steenmeel en het planten van bomen die goed zijn voor bodemherstel. Er zal nog een onderzoek volgen of maatregelen op het gebied van water en tegengaan van droogte helpen om de bodem verder te herstellen.