De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 maart 2023. Deze vergadering is openbaar, begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Bladel.

De gemeenteraad bespreekt o.a. het raadsvoorstel over het herzien voorkeursalternatief N284 en de vragen van VHP over het Gemeenschapshuis aan de Markt. De volledige conceptagenda en vergaderstukken kun je inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. Via deze webpagina is de vergadering ook rechtstreeks digitaal te volgen of later terug te kijken.

Spreekrecht voor burgers

Als burger kun je tijdens de vergadering inspreken op geagendeerde voorstellen. Je kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meld je vóór de vergadering bij de griffier via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497 - 36 16 36.