Het coronavirus treft de hele wereld. Ook in Nederland en in de gemeente Bladel ondervinden we de gevolgen. Dat geldt niet alleen voor mensen die ziek worden, maar ook voor de mensen in (hun) directe omgeving. Alle aandacht gaat uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. Vandaar dat we u een aantal praktische tips willen geven.

  • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven. Laat u niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten.
  • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed op te lossen. Laat deze niet oplopen tot problematische schulden.
  • Neem bij betalingsachterstanden meteen contact op met de betreffende partij en probeer een betalingsregeling te treffen. Denk aan de woningstichting, hypotheekverstrekker, energieleverancier of  zorgverzekeraar.  
  • Er wordt veel online gekocht. Wees voorzichtig met gespreid betalen. Bedenk ook dat lokale ondernemers u nu juist hard nodig hebben en overweeg om uw inkopen zoveel mogelijk bij hen te doen.
  • Volg de informatie vanuit het Rijk als het gaat om de betalingen rondom kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties zullen u hier actief over informeren.
  • Als u hulp nodig heeft, kan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten mogelijk ondersteuning bieden. Op werkdagen zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 0497 - 745 544 of via md@kempengemeenten.nl.

Bent u ondernemer:

Ook voor ondernemers en zzp’ers zijn financiële zorgen reëel. Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en steunmaatregelen waarmee ondernemers geholpen worden. Denk aan uitstel van betaling van belastingen en aan werktijdverkorting bijvoorbeeld.
Op de website www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers vindt u meer informatie daarover. Het is niet uit te sluiten dat bestaande regelingen worden aangepast en aanvullende steunmaatregelen worden gepresenteerd. Het is dus zeker raadzaam om regelmatig de beschikbare informatie te controleren op nieuwe ontwikkelingen.

Stop criminele weldoeners

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, diensten, voertuigen of zelfs uw onderneming.

Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning kan worden ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: u kunt maar één keer nee zeggen!