Pagina opties

Groter

Toerisme en vrije tijd in Zuidoost-Brabant goed voor € 1,3 miljard omzet

Met 19.500 fulltime banen is de sector een belangrijke banenmotor. In vergelijking met de andere Brabantse regio’s scoort Zuidoost-Brabant goed op verblijfsrecreatie en zakelijk toerisme. Op dagtoerisme blijft de regio iets achter.

Dit blijkt uit recent onderzoek naar de economische betekenis van de toeristische en vrijetijdssector in de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd door ZKA Consultants in opdracht van het Vrijetijdshuis Brabant, het SRE en de Leisure Boulevard Midden-Brabant. In het onderzoek worden ook de Brabantse regio’s met elkaar vergeleken.