Pagina opties

Groter

Toekomstvisie 2030

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het beleid van de gemeente. Om al die zaken goed op elkaar af te stemmen, moeten we een beeld, een visie hebben wat we in de toekomst willen bereiken. De gemeente is daarom bezig met het opstellen van een toekomstvisie maken voor het jaar 2030.

In 2009 hebben diverse (droom)sessies met ondernemers plaatsgevonden om de koers te bepalen voor ondernemend Bladel. Dit heeft geresulteerd in de Bouwsteen Economie, onderdeel van de Toekomstvisie 2030. Verdere uitwerking vindt plaats in de vorm van deelvisies voor de onderdelen Recreatie en Toerisme, Detailhandel en Industrie worden verder uitgewerkt.

Lees meer over Toekomstvisie 2030 in Archiefweb