Pagina opties

Groter

Vervolg traject centrumvisie Bladel

Vanuit verschillende hoeken krijgt de gemeente Bladel vragen om nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het dorp Bladel mogelijk te maken. De vragen gaan over een aantal gedeelten van het centrum en over hele verschillende projecten. Voordat over individuele aanvragen wordt beslist, zet de gemeente alle wensen op een rij. Zo wordt er gekozen wat goed is voor het dorp Bladel en voor de hele gemeente, samen met belanghebbenden en belangstellenden.

Vier adviesbureaus zijn gevraagd om hun visie voor het centrum van Bladel uit te werken. Hieruit kiest de gemeenteraad er uiteindelijk één. Alle direct en indirect betrokken partijen hebben de kans gekregen aan deze visies mee te denken en mee te werken. De start van dit traject was op 10 september. Met veel enthousiasme hebben bewoners, ondernemers, vastgoedondernemers, initiatiefnemers en de gemeente zelf de kans gegrepen om ideeën, wensen en inzichten te delen met de bureaus.

Concept visies te bekijken via speciale website

Op 10 oktober was het de beurt aan de vier adviesbureaus om hun eerste conceptplan te presenteren. Alle betrokkenen konden vragen stellen en/of feedback geven. Het bleek een hele zinvolle dag waarin mensen met veel positieve reacties kwamen. Met de gemaakte opmerkingen kunnen de adviesbureaus verder werken aan hun visies.

De bureaus die werken aan hun visie op het centrum van Bladel zijn: De Zwarte Hond, Droogh Trommelen en Partners, Urhahn en marco.broekman. Hun plannen zijn te bekijken via een speciale website: www.ik-onderneem.nl/bladel. Was u bij de presentatie van de concept visies op 10 oktober en heeft u nog feedback die u vergeten bent te delen? U kunt uw input nog doorgeven via de genoemde website. Doe dit wel vóór 19 oktober, zodat het nog gedeeld wordt met de vier bureaus. Na 19 oktober is de reactietermijn gesloten. 

De vier bureaus gaan verder aan de slag met het uitwerken van hun visies en ideeën. Op 22 november 2018 zullen zij hun uiteindelijke visie voor de toekomst van Bladel presenteren in het auditorium van de Rabobank in Bladel. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan via mailadres bladel@ik-onderneem.nl. Heeft u geen e-mail account? Dan kunt u bellen met Sonja den Duijn, 026 - 84 48 682, om u aan te melden.