Pagina opties

Groter

Samenwerken Centrumvisie Bladel

Vanuit verschillende hoeken krijgt de gemeente Bladel vragen om nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het dorp Bladel mogelijk te maken. De vragen gaan over een aantal gedeelten van het centrum en over hele verschillende projecten.

Voordat over individuele aanvragen kan worden beslist, wil de gemeente alle wensen op een rij zetten en kijken wat goed is voor het dorp Bladel en voor de hele gemeente, samen met belanghebbenden en belangstellenden. Zodat er keuzes gemaakt worden voor nu en voor de toekomst.
De komende maanden werken adviesbureaus aan een totaalbeeld. Dat doen ze onder begeleiding van een procesbegeleider van buiten de gemeente. Om zo open mogelijk op zoek te gaan naar de meest passende invulling worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken bij dit traject. Ook gemeenteraadsleden geven hun mening. Het resultaat zal een visie op het nieuwe centrum van Bladel zijn.
De centrumvisie biedt uiteindelijk de mogelijkheid om de door initiatiefnemers gewenste ontwikkelingen te kunnen toetsen.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

De komende maanden worden er verschillende stappen gezet. De gemeente communiceert daarover steeds via de gemeentelijke website, via weekkrant de Kempenaer en via de Facebook pagina van de gemeente Bladel.

Om te beginnen is er op maandag 10 september een startbijeenkomst waar de gelegenheid is om de adviesbureaus van input te voorzien. Die input kan gaan over het herbestemmen van leegstaande panden of over het wel of niet ruimte maken voor een cultureel centrum aan de Markt, om wat voorbeelden te noemen. Op 10 september zullen de bureaus overdag onder andere praten met mensen van de gemeente, het centrummanagement en culturele- en welzijnsorganisaties. Vanaf 17.00 uur praten de mensen van de adviesbureaus graag met andere belanghebbenden, zoals inwoners. Er is dan in het gemeentehuis in Bladel een inloopspreekuur waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Er is ruimte voor ieder om maximaal 5 minuten te praten over de wensen voor het centrum van Bladel. U kunt zich aanmelden via voorlichting@bladel.nl met een korte toelichting over het onderwerp dat u wilt toelichten aan de adviesbureaus. U wordt dan in het programma ingedeeld en u krijgt een tijd waarop u op 10 september welkom bent. Wilt u uw ideeën liever schriftelijk delen? Dat kan ook. Mailt u deze dan naar voorlichting@bladel.nl.

Begin oktober (exacte datum volgt nog)  is er een vervolgbijeenkomst waarin de adviesbureaus hun eerste ideeën zullen delen. Ook dit is een openbare bijeenkomst waarvoor u zich tegen die tijd kunt aanmelden. 
Op 26 of 29 november is de eindpresentatie waarbij de bureaus hun visie op het centrum van Bladel zullen presenteren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad op 20 december een keuze maken voor de volgens hen meest passende centrumvisie.

Heeft u vragen? Mailt u dan naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding van ‘Centrumvisie Bladel’.