Pagina opties

Groter

Procesrapport centrumvisie Bladel klaar

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het centrum van het dorp Bladel.
De gemeente Bladel heeft vier verschillende bureaus gevraagd een conceptvisie te ontwikkelen. In deze visies wilde de gemeente ook de input zien verwerkt van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers. Dat is belangrijk omdat de uiteindelijke keuze dan kan rekenen op draagvlak en  het ook een echt Bladelse invulling kan krijgen

Om dit interactieve traject zo onafhankelijk mogelijk vorm te geven is er een extern procesbegeleider aangesteld. De procesbegeleider Rob Weiss, van het Ik Onderneem! is een centraal aanspreekpunt voor betrokkenen en belanghebbenden en de verbindende schakel tussen inhoud en partijen.
Ik Onderneem! heeft op 3 december 2018 het procesrapport opgeleverd. Dat rapport en het bijbehorende addendum is hieronder te downloaden.

Op 20 december 2018 zal de gemeenteraad een keuze maken voor de volgens hen meest passende centrumvisie.