Pagina opties

Groter

Adviesbureaus aan de slag met ideeën en wensen voor centrum van Bladel

Het is belangrijk dat het centrum van Bladel toekomstbestendig wordt. En mee kan bewegen met wat het centrum nodig heeft en wat er wordt gevraagd. Denk aan nieuwe activiteiten en aanbod, koppeling van cultuur, verenigingsleven met horeca en winkels bijvoorbeeld. En aan duurzame oplossingen voor vervoer.  Een dorpshart vraagt in de toekomst andere dingen en de toekomst vraagt van een dorpshart nieuw aanbod.

De gemeente Bladel werkt met vier adviesbureaus die vier visies voor Bladel centrum creëren. Hieruit zal er één gekozen worden. De gemeente geeft ondernemers, belangengroepen en inwoners de kans daar over mee te denken. De eerste mogelijkheid daarvoor was op 10 september. Met veel enthousiasme hebben bewoners, ondernemers, vastgoedondernemers, initiatiefnemers en de gemeente zelf de kans gegrepen om ideeën, wensen en inzichten  te delen met de bureaus.

De betrokken adviesbureaus noteerden op 10 september verschillende ideeën, inzichten, initiatieven en wensen. Een kleine greep daaruit:

  • Meer groen
  • Dorps vs stads
  • Den Herd naar de Mert
  • Goede fietsvoorziening (ook elektrisch)
  • Meer verblijfsplekken
  • Varkensmarkt als kans
  • Gemis aan een elektronica zaak
  • Toerisme beter bedienen
  • Meer hotelbedden
  • Vervoersmobiliteit (beter openbaar vervoer)

Hiermee en met nog veel meer wensen en ideeën kunnen de bureaus beginnen aan hun visie voor het centrum van Bladel. Binnenkort leest u hier meer over hoe het vervolgtraject er uit ziet.