Pagina opties

Groter

Parkmanagement

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) en de gemeente Bladel werken samen in parkmanagement. Parkmanagement is geen organisatie of persoon maar is voornamelijk een manier van organiseren. Het is een middel voor ondernemers en gemeenten om samen de kwaliteit van de bedrijventerrein te verbeteren en te behouden.

Parkmanagement omvat activiteiten op het gebied van collectieve inkoop, informatievoorziening (nieuwsbrieven), beheer en onderhoud en een stuk ontwikkeling. Veel bedrijven maken gebruik van collectieve inkoopdiensten van Inkoop Samenwerking de Kempen, die Kempenbreed georganiseerd worden. Het beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen (waar ook veiligheid en uitstraling van het bedrijventerrein toe behoren) en de visie voor de lange termijn aangaande bedrijventerreinen zijn onderwerpen die Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel oppakt. Het onderwerp veiligheid wordt al jaren samen met politie en brandweer door ondernemers en gemeente Bladel opgepakt binnen het KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen).